Valg til nytt menighetsråd 2020.

Kunngjøring av valg.

Det skal avholdes valg til nytt menighetsråd.

Stemmesedler med veiledning, presentasjon av de nominerte og konvolutter ligger på et eget bord bak i kirken. Siste frist for innlevering av stemmesedler er etter kveldsmessen søndag 18. oktober.

Valgresultatet offentliggjøres på menighetens årsmøte søndag 25.oktober etter høymessen.

INFORMASJON OM VALGET 2020

 Nå kan du stemme

Du kan stemme i kirken, eller du kan sende stemmeseddelen pr. brevpost.[1])

 Du kan stemme helt frem til valgdagen

Stemmeurnen i kirken vil stå fremme til etter messen søndag 18. oktober 2020, den fjernes ca. kl. 19.00.

Du kan stemme på inntil 6 personer

Du kan stemme/krysse av seks personer eller færre.

 Slik bestemmes hvem som kommer i menighetsrådet

De fire som får flest stemmer kommer med i menighetsrådet, de to som følger etter m.h.p. antall stemmer blir vararepresentanter. I tillegg kan Sognepresten fritt velge to personer fra menigheten til menighetsrådet. En representant for ungdommen er også med i menighetsrådet.

Vær nøyaktig når du stemmer, gjøres feil må stemmen forkastes.

  • Kryss ikke av for flere personer enn seks personer
  • Skriv ikke opp andre personer enn de som allerede står på listen
  • Stryk ikke ut noen personer
  • Gi ikke samme person flere enn en stemme
  • Det er bare lov å avgi stemme en gang
  • Skriv navnet ditt og adressen og fødselsdato din svært tydelig (helst med store bokstaver) på ytterste konvolutt. Hvis navn ikke kan leses må stemmen forkastes.
  • Hver person som stemmer må bruke egen stemmeseddel, flere personer kan ikke avgi stemme på samme seddel
  • Hvis flere personer går sammen om å sende stemmer pr. post, må navnet på alle som sender stemme fremkomme, hvis ikke må alle stemmene forkastes

Lykke til med valget!

Valgkomiteen, lørdag 29. august 2020

Martin Freiberger  Nicholas Christiansen  Danuta Ptasinska    

   Vigdis Maatje  Bente Heiseldal

[1] )  Hvis stemmer sendes med posten må de være fremme innen opptellingen søndag 18. oktober 2020.

Informasjon på norsk:  INFORMASJON OM VALGET 2020

Information in English:  INFORMATION ABOUT THE ELECTION 2020

INFORMACJA O WYBORACH 2020:  INFORMACJA O WYBORACH 2020