Trosundervisning lørdag 5. september kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Korona pandemi satte et brått stopp for religionsundervisning i mars 2020. Barn i 3 klasse var hardest rammet siden deres 1.kommunionsfeiring måtte være utsatt. OKB har bestemt at katekese ikke skal begynne før sommerferie.  Barn i 3.klasse har allerede begynt med forberedelser til 1.kommunion i august og nå 5. september begynner alle andre trinn. Vi følger alle anbefalinger av kommunale myndigheter og FHI vedr. pandemien.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Første undervisningsdag i det nye skoleåret vil bli lørdag den 5. september kl. 9.45.

Undervisningslørdager for skoleåret 2020/2021:

5. september          9. januar 

10. oktober             6.februar

31. oktober             6. mars

21. november         20. mars

5. desember            24. april

Foreldremøte for foreldre/foresatte til 1. kommunionsbarn neste år blir først lørdag 10. oktober kl. 13.15.        NB!! 3. klasse begynner kl. 9.00 den 5. september.  NB!!

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning               Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                   Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

  1. klasse: Hilda Gorges og Christian Fladeby
  2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
  3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
  4. klasse: Søster fra Tønsberg               Assistent: Beatrice Bangela
  5. klasse: Emmie Braaten
  6. klasse: Vigdis Maatje
  7. klasse: Danuta Ptasinska
  8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
  9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Elzbieta Hagen, Joanna Bylica, Daniel Paszek.

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlagt blankett leveres utfylt til katekesen senest første undervisningsdag, lørdag 5. september.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

 

Brevet i pdf:  Katekesebrev 200828

Innmeldingsblankett:  Innmeldingkatekesen 2020-21-enkel