Søndagsbrev 20. september 2020, 25. alm. søndag, år A. Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  25. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 25. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, September 20th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -25.alm.-Dwudziesta piąta Niedziela zwykła-A