Søndagsbrev 4. oktober 2020, 27. alm. søndag, år A. Dwudziesta siódma Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her: 27. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:   Lesninger 27. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, October 4th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -27.alm.-Dwudziesta siódma Niedziela zwykła