Søndagsbrev 11. oktober 2020, 28. alm. søndag, år A. Dwudziesta ósma Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  28. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 28. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:   Daily Reading for Sunday, October 11th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -28.alm.-Dwudziesta ósma Niedziela zwykła