Søndagsbrev 18. oktober 2020, 29. alm. søndag, år A. Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  29. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 29. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, October 18th, 2020

Czytaj po Polsku:   Polsk søndagsblad -29.alm.-Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła