Søndagsbrev 25. oktober 2020, 30. alm. søndag, år A. Trzydziesta Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  30. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 30. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, October 25th, 2020

Czytaj po Polsku: Polsk søndagsblad -30.alm.-Trzydziesta Niedziela zwykła