Trosundervisning lørdag den 31. oktober kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 31. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ROSENKRANSEN som står i sentrum.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE. 

Vi ber om at barna blir levert ved utgangsdøren og at foreldre ikke får gå inn i menighetshuset.  Skal barnet hentes før kl. 13.15, så ring Elzbieta på mobil 907 19 460, så kommer barnet ut. Barna kommer ut kl. 13.15 og vi ber foreldrene om å vente ute. På grunn av smittehensyn vil vi ikke ha foreldre inn i menighetshuset.

Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2020/2021:

31.oktober – 21. november – 5. desember- 9. januar – 6. februar – 6. mars – 20. mars – 24. april

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Rosenkransandakt

 Kateketer dette skoleåret:

  1. klasse: Hilda Gorges og Christian Fladeby
  2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
  3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
  4. klasse: Søster fra Tønsberg Assistent: Beatrice Bangela
  5. klasse: Emmie Braaten
  6. klasse: Vigdis Maatje
  7. klasse: Danuta Ptasinska
  8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
  9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Elzbieta Hagen, Joanna Bylica, Daniel Paszek.

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

 Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

PDF:  Katekesebrev 201031