Festbrev 2. november 2020, Allesjelersdag, år A. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.

Allesjelersdag

Les søndagsbrevet her:  Allesjelersdag – 2020 -A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger Allesjelers dag (2. november)

Readings in English:  Daily Reading for Monday, November 2nd, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -Allesjelersdag-Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych