Søndagsbrev 8. november 2020, 32. alm. søndag, år A. Trzydziesta Druga Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  32. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 32. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, November 8th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -32.alm.-Trzydziesta Druga Niedziela zwykła–A