Søndagsbrev 15. november 2020, 33. alm. søndag, år A. Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  33. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 33. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, November 15th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -33.alm.-Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła–A