Søndagsbrev 22. november 2020, Kristi Kongefest, år A. Uroczystość Chrystusa Króla, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  Kristi Kongefest- 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger Kristi kongefest (år A)

Readings in English: Daily Reading for Sunday, November 22nd, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -Kristi Kongefest-Uroczystość Chrystusa Króla–A