Følgende personer er valgt inn i menighetsrådet 2020 – 2022:

Medlemmer:

Toma Younan,

Zbigniew Gorski,

Christian Fladeby,

Målfrid Norgård.

 

Varamedlemmer:

Irene Rosenvinge Grell og Jean Marie Munyankindi.

 

Opnevnt av pater:

Roselyn Supas Jensen og Aklilu Berhe Gebreab.

Ungdommen:  Julia Kubicka