Trosundervisning lørdag 21. november er avlyst.

Kjære foreldre/foresatte til katekesebarn,

Smittesituasjon i vårt område er veldig uoversiktlig. Det er oppdaget koronasmitte på flere barne- og ungdomskoler.  Siden katekesegrupper består av barn fra forskjellige skoler og byer, har vi en ekstra stor smittefare.  Derfor følger vi anbefalinger fra helse- og kommunale myndigheter og begrenser sosial kontakt blant barn og kateketer/assistenter.

På katekesedagen lørdag, 21.november, møtes vi ikke i kirken eller i menighetshuset.  I stedet for katekese/trosundervisning i Kirken, organiserer vi hjemmeundervisning.  Det gjelder foreløpig bare katekesen i november.

I løpet av kommende uke, vil alle trinn komme til å motta fra sine kateketer /menighetssekretær e-poster med info om hva barna skal lese/gjøre. Det blir tekster og oppgaver.  Vi trenger foreldres/foresattes hjelp med å levere materiell til barn/hjelpe barn med forberedelser.

Vi ønsker ikke at den uheldige situasjonen, vi befinner oss i, skal begrense barnas forberedelser til sakramenter og muligheter til å bli bedre kjent med sin tro.   Vi trenger DERES HJELP med hjemmeundervisningen!!!!!

VI MINNER OM AT DET ER MULIGHET FOR Å DELTA I MESSER, MED OPPMØTE PÅ MAX 50 PERSONER.

Med vennlig hilsen,

Elzbieta Hagen

kateketleder