Menighetsrådet i St. Birgitta menighet, Fredrikstad for årene 2020 – 2022.

Formann :             Pater Jagath Gunapala, OMI                                                      

Leder:               Christian Fladeby                                                                              Sekretær:          Målfrid Norgård

Medlemmer:

Raja Toma Younan

Zbigniew Gorski

Roselyn Supas Jensen    (Oppnevnt)

Aklilu Berhe Gebreab    (Oppnevnt)

Varamedlemmer:

Irene Rosenvinge Grell

Jean Marie Munyankindi

Ungdommen:    Julia Kubicka