Søndagsbrev 26. september 2021, 26. alm søndag. Caritas-søndag. Dwudziesta szósta Niedziela zwykła Rok B.

Les søndagsbrevet her:  26. alm. søn. – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:   Lesninger 26. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, September 26th, 2021

Czytaj po Polsku:   Polsk søndagsblad -26. alm. søndag-Dwudziesta szósta Niedziela zwykła Rok B