Søndagsbrev 10. oktober 2021, 28. alm søndag. Dwudziesta ósma Niedziela zwykła Rok B.

Les søndagsbrevet her:  28. alm. søn. – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 28. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Readings in English:  Daily Reading for Sunda, October 10th 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -28. alm. søndag -Dwudziesta ósma Niedziela zwykła Rok B