Søndagsbrev 24. oktober 2021, 30. alm søndag. Trzydziesta Niedziela zwykła Rok B.

Les søndagsbrevet her:  30. alm. søn. – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 30. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday October 24th 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -30. alm. søndag – Trzydziesta Niedziela zwykła Rok B