Allehelgendag, 1.november 2021. Wszystkich Świętych Uroczystość -1 listopada – Rok B.

Allehelgen1

Les festbrevet her:  Allehelgensdag – 2021

Dagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger Allehelgensdag (1. november)-2021

Readings in English:  Daily Reading for November 1st 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -Allehelgensdag-Wszystkich Świętych Uroczystość-1 listopada-B