Brev Askeonsdag, 2. mars 2022. Okres Wielkiego Postu- Środa Popielcowa Rok C.

Askekros

Les festbrevet her: ASKEONSDAG 2022

Dagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger Askeonsdag

Readings in English:  Daily Reading for Wednesday March 2nd 2022

Czytaj po Polsku:    Polsk søndagsblad -Askeonsdag-Okres Wielkiego Postu- Środa Popielcowa Rok C