Trosundervisning lørdag 12. mars kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 12. mars i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Korsvei.

Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Skriftemål» på norsk og polsk. For ungdommen og en mer generell «skriftemål.indd».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

  1. mars – 2. april                                                   

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Korsveiandakt                    Kl.  13.15 – 13.45 Sangøvelse 3. klasse

 

Viktige datoer:

Dato for foreldremøte for 1. kommunionsbarn er fredag 25. mars kl. 18.00.

Konfirmasjon: lørdag 30. april. 2022, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 7. mai 2022.

1.kommunion: lørdag 21. mai 2022 – 2 grupper. Kl.10.00 og kl.13.00.

 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 

Vedlegg:  Katekesebrev 220312

Vedlegg; SKRIFTEMAL

Vedlegg:  SKRIFTEMAL FOR UNGDOM

Vedlegg:  Skriftemål.indd

 

.