Søndagsbrev 6. november 2022, 32. alm. søndag År C. – Trzydziesta druga Niedziela zwykła Rok C.

Les søndagsbrevet her:  32. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 32. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday November 6th 2022

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -32. alm. søndag-Trzydziesta druga Niedziela zwykła Rok C

Litauisk:  Skaitiniai -lesninger litauisk-32. ALM.-C