Søndagsbrev 13. november 2022, 33. alm. søndag År C. Bonifatiussøndag – Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła Rok C.

Les søndagsbrevet her:  33. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 33. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday November 13th 2022- 33. ALM SØNDAG

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -33. alm. søndag-Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła Rok C

Litauisk:  Skaitiniai -lesninger litauisk-33. ALM.-C