Trosundervisning lørdag den 3. desember

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 3. desember i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det ADVENT OG JUL som står i sentrum.

Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Forberedelse til skrifte».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning.

Lørdagen 3. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 10. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45.

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

NB!! Oppmøte til førjulskonserten 10. desember kl.17.30 i menighetslokalet kledd i hvite klær pga Luciatoget.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Undervisningslørdager for skoleåret 2022/2023:                        

  1. januar – 4. februar – 4. mars – 15. april – 6. mai avslutning

Første undervisningsdag i det nye året, lørdag 7. januar, er det en litt annen timeplan enn vanlig og deretter juletrefest.

Spesielt for 7. januar: Messen starter kl. 12.30 (sangøvelse 12.15).

Til juletrefesten bes foreldrene om å ta med kaker og små gevinster til utlodning.

Undervisningsdagen forløper slik:

Timeplan for lørdag 3. desember                          Timeplan for lørdag 7. januar 2023

 

Kl. 09.45 – 10.45     Undervisning                          Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning

Kl. 10.45 – 11.00     Sangøvelse            Kl. 10.45 – 11.15  Pause + mat/drikke (serveres)

Kl. 11.00 – 11.45     Messe                Kl. 11.15 – 12. 15/12.30  Undervisning/ sangøvelse

Kl. 11.45 – 12.15     Lunsj (mat/drikke serveres)                Kl. 12.30 – 13.30  Messe

Kl. 12.15 – 13.00     Undervisning                              Kl. 13.30- ca. 15.00   Juletrefest

Kl. 13.00 –  13.30     Sangøvelse førjulskonsert

 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det barna må ta med seg, er mat til lunsjen, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

PDF:  Katekesebrev 221203

SKRIFTEMAL

SKRIFTEMAL FOR UNGDOM