Trosundervisning lørdag 4. februar kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 4. februar i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Herrens fremstilling i tempelet. 

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2022/2023:                        

  1. februar – 4. mars – 15. april – 6. mai avslutning

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 

Kateketer dette skoleåret:

  1. klasse: Sunniva Grell og Aurora Christiansen
  2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
  3. klasse:Sr. Karolina fra Tønsberg Assistent: Beatrice Bangela  og Anna Flysak
  4. klasse: Emmie Braaten
  5. klasse: Nicholas Christiansen
  6. klasse: Målfrid Norgård
  7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
  8. klasse: Ray Pereira

Kateketleder:  Elzbieta Hagen

Vikarer: Julianna Moberg, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran og Nikola Probola

Viktige datoer:

Konfirmasjon: lørdag 22. april. 2023, kl. 12.00.

Ekstra undervisning/skrifte for 3. klasse: lørdag 29. april 2023.

1.kommunion: lørdag 13. mai 2023 Kl.11.00

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlegg: Innmeldingsskjema.  Leveres 4. februarDe som ikke har gjort det ennå.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vedlegg:  Innmeldingkatekesen 2022-23-enkel