Trosundervisning lørdag 15. april kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til siste trosundervisning lørdag den 15. april i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Påske.  Det nærmer seg 1. kommunion og slutten på undervisningsåret.

Kjære foreldre til 2. klasse.

  1. klassebarna skal skrifte for første gang lørdag 15. april. Vedlagt finner dere ”Forberedelse til skriftemålet” og «skriftemål-2.klasse» som vi ber dere gå gjennom noen ganger med barna før skriftemålet.

Kjære foreldre til 1.kommunionsbarn.

Husk! Førstekommunionsmeldingen må være ferdig utfylt før 1.kommunion.  Leveres 29. april senest.  Se vedlegg.

 Vi ber om at barna tar med seg tekstbøker/lærebøker tilbake.    De som vil beholde bøkene kan overta dem for kr. 100,00.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.                                                     

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                 Kl.  13.15 – 13.45 Sangøvelse 3. klasse

Viktige datoer: 

Konfirmasjon: lørdag 22. april. 2023, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 29. april 2023 kl. 10.00.

1.kommunion: lørdag 13. mai 2023 – Kl.11.00.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

 

2. klasse:  Forberedelse til skriftemålet-2.klasse       Skriftemål-2.klasse

3. klasse:  OKB-1.kommunion