Avslutningsundervisning lørdag den 6. mai kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til avslutningsundervisning lørdag den 6. mai i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Pinse.  Det nærmer seg 1. kommunion og slutten på undervisningsåret.

Kjære foreldre til 1.kommunionsbarn.

Husk! Førstekommunionsmeldingen må være ferdig utfylt før 1.kommunion.  Leveres under øvelsen 9. mai senest.

Vi ber om at barna tar med seg tekstbøker/lærebøker tilbake.    De som vil beholde bøkene kan overta dem for kr. 100,00.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

NB!!  MENIGHETEN SERVERER MAT OG DRIKKE.

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning      Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj  (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Messe                 Kl.  13.15 – 13.45 Sangøvelse 3. klasse

Viktige datoer:

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 29. april 2023 kl. 9.45.

Øvelse til 1.kommunionsmesse tirsdag 9. mai kl.  18.00.

1.kommunion: lørdag 13. mai 2023 – Kl.11.00.

Kateketene takker for undervisningsåret og ønsker alle hjertelig velkomne til høsten.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Brev som pdf: Katekesebrev 230506