Informasjonsmøte for konfirmanter 2020 og deres foreldre fredag 6. september kl. 18.00.

Innskriving til konfirmantundervisning, andre år

      for ungdommer født i 2005 eller tidligere.

Vi inviterer alle ungdommer, sammen med foreldre til et kort orienteringsmøte

med påmelding til FERMINGENS SAKRAMENT

i St. Birgitta menighetssal fredag 6. september kl. 18.00.

 

Forberedelsen til fermingens sakrament går over to år og begynner i 8. klasse.  De som ikke har gått 8. klasse i år, må følge undervisningen for 8. klasse (på lørdager) samtidig som de går til konfirmantundervisning, hvis de vil bli konfirmert på våren 2020. 

 

9. klasse/Konfirmant brevet:  InnskrivingKonf.und.2020

Innmelding i katekesen:  Innmeldingkatekesen 2019-20-enkel

Hvorfor 2 år:  2389klasse-2019

Fermingsmedling:  OKB Skjema Fermingsmelding