Deling av religionsundervisningen i 2 grupper fra 2021.

Kjære katekesebarn med foreldre og foresatte.

 

På det siste kateketmøte bestemte vi å dele katekesebarna i 2 grupper og bruke ca 2 lørdag hver måned for at katekese kan fullføres i Kirken med undervisning og messe.

Første gruppe består av elevene i trinn 3 og trinn 8.  De beholder de lørdagene som allerede er bestemt.

Andre gruppe består av de øvrige trinn (1,2,4,5,6,7).

På denne måten får vi under 50 barn på katekeselørdager delt på 3 etasjer, dvs det blir under 20 barn pr. etasje og max. 50 personer i messen.

Mat må vi fortsatt smøre hjemme.  Kirken serverer saft/vann.

Vi vil også med dette avlyse årets juletrefest da vi alltid har vært godt over 100 deltagere.

Vi vil vente til skoleoppstart etter juleferien på mandag den 4. januar for å få oppdatert informasjon fra myndighetene.  Hvis situasjonen tillater det, vil det være katekese for trinn 3 og 8 den 9. januar og for øvrige trinn den 16. januar.

Vi ber dere om å sjekke mailen på tirsdag/onsdag neste uke for mer informasjon.

Vi ønsker alle sammen en hyggelig nyttårsfeiring og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Elzbieta

Kateketleder

Se brevet i pdf:  Katekesebrev -deling av katekesen 2020