Oblatfedrenes patronatfest tirsdag 8. desember.

Immaculata – Jomfru Marias uplettede unnfangelse.

Jomfru Maria-Oblat

Kjære venner!

  1. desember feirer Den Katolske Kirke høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse.

 Høytiden er Oblatfedrenes patronatfest.

Oblatfedrenes kommunitet i Fredrikstad feirer denne høytid på tirsdag 8. desember 2020, med messe kl. 11.00 i St. Birgitta kirke i Fredrikstad.

Messen feires av distriktssuperior p. Piotr Pisarek O.M.I.

Hjertelig velkommen til messen.

 OMI-kors           OMI-oblat

Mvh   Oblatfedrene – Fredrikstad kommunitet.                                                

 «Evangelizare pauperibus misit me. Pauperes   

  evangelizantur.»

Se plakaten her:  Immaculata invitasjon. 2020

Max 50 personer kan delta i messen.

Fra mandag 9. november gjelder disse smittevernsreglene for messer med opptil 50 deltagere

  • Hold avstand! Det skal være minst én meter avstand mellom deg og andre troende.
  • Vask godt! Pass på håndvask/desinfeksjon før og etter messefeiringen. Menigheten skal dessuten rengjøre kirkebenker og andre berøringsflater etter hver messe.
  • Vennligst gå i messene lørdag og søndag kl. 18.00.

Trosundervisning lørdag 21. november er avlyst.

Kjære foreldre/foresatte til katekesebarn,

Smittesituasjon i vårt område er veldig uoversiktlig. Det er oppdaget koronasmitte på flere barne- og ungdomskoler.  Siden katekesegrupper består av barn fra forskjellige skoler og byer, har vi en ekstra stor smittefare.  Derfor følger vi anbefalinger fra helse- og kommunale myndigheter og begrenser sosial kontakt blant barn og kateketer/assistenter.

På katekesedagen lørdag, 21.november, møtes vi ikke i kirken eller i menighetshuset.  I stedet for katekese/trosundervisning i Kirken, organiserer vi hjemmeundervisning.  Det gjelder foreløpig bare katekesen i november.

I løpet av kommende uke, vil alle trinn komme til å motta fra sine kateketer /menighetssekretær e-poster med info om hva barna skal lese/gjøre. Det blir tekster og oppgaver.  Vi trenger foreldres/foresattes hjelp med å levere materiell til barn/hjelpe barn med forberedelser.

Vi ønsker ikke at den uheldige situasjonen, vi befinner oss i, skal begrense barnas forberedelser til sakramenter og muligheter til å bli bedre kjent med sin tro.   Vi trenger DERES HJELP med hjemmeundervisningen!!!!!

VI MINNER OM AT DET ER MULIGHET FOR Å DELTA I MESSER, MED OPPMØTE PÅ MAX 50 PERSONER.

Med vennlig hilsen,

Elzbieta Hagen

kateketleder

 

Menighetsrådet i St. Birgitta menighet, Fredrikstad for årene 2020 – 2022.

Formann :             Pater Jagath Gunapala, OMI                                                      

Leder:               Christian Fladeby                                                                              Sekretær:          Målfrid Norgård

Medlemmer:

Raja Toma Younan

Zbigniew Gorski

Roselyn Supas Jensen    (Oppnevnt)

Aklilu Berhe Gebreab    (Oppnevnt)

Varamedlemmer:

Irene Rosenvinge Grell

Jean Marie Munyankindi

Ungdommen:    Julia Kubicka

Søndagsbrev 15. november 2020, 33. alm. søndag, år A. Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  33. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 33. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, November 15th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -33.alm.-Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła–A

Søndagsbrev 8. november 2020, 32. alm. søndag, år A. Trzydziesta Druga Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  32. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 32. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, November 8th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -32.alm.-Trzydziesta Druga Niedziela zwykła–A