Konfirmanthelg 8/11 – 10/11 for 8.klasse og konfirmanter.

Du inviteres til konfirmanthelg fredag 8. november kl. 18.00.

Vi er ferdige etter kirkekaffen (ca. kl. 13.00) søndag 10. november.

Tema for helgen er  «Hvem er Jesus for deg? Matt  16, 13-20» og vi kommer til å jobbe med dette på mange forskjellige måter.

Ta med deg:

 • Sovepose
 • Liggeunderlag
 • Toalettsaker
 • Innesko
 • Godt humør
 • Og alt annet du trenger for en helg.

Se påmeldingsbrevet her:  Paamelding konfhelg 2 2019

English retreat Saturday 26th of October.

        RETREAT & MEDITATION.  (in English.)

 Theme:But YOU, who do you say that I am?”

(Matthew 16:13-20.)

  Date and time: Saturday 26. October 2019.

From 10.00 am to 19.00 pm.

Preacher: Fr. Jagath, omi.

Place:   ST. BIRGITTA`S CHURCH   FREDRIKSTAD.

Come!

Let us Change our Ways and Believe and Live the Good News.

 

Søndagsbrev 20. oktober 2019, 29. alm. søndag, år C. Misjonssøndagen. Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła Rok C.

misjonssøndag

Les søndagsbrevet her:  29. alm. søn- 2019-C-Misjonssøndag

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 29. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Polsku:  Polsk søndagsblad – 29. alm. søndag-Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła Rok C

Pavens budskap på norsk:  Budskapet til Verdensmisjonsdagen 2019

Papal massage in english:  Pope Francis Message for World Mission Day 2019

Polsku:  papa-francesco_20190609_giornata-missionaria2019-pl

Trosundervisning lørdag 19. oktober kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre. 

Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 19. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ROSENKRANSEN som står i sentrum.

 Lørdagene 19. oktober, 16. november og 14. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 14. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Det er foreldre til barn i 6. klasse, som er bedt om å hjelpe 19.oktober. Det gir også foreldre anledning til å delta i rosenkransen med barna. Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.

Undervisningslørdager for skoleåret 2019/2020:

 1. oktober – 16. november – 14. desember – 4. januar – 1. februar – 29. februar – 21. mars – 18. april

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                   Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                      Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Rosenkransandakt          Kl.  13.15 – 13.45  Øvelse til førjulskonsert

NB! Undervisning hele skoleåret er utvidet til 13.15 for alle trinn!

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Christian Fladeby                                     Assistent: Liv Refsnes
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj     Assistent:
 3. klasse: Marzena Thoresen                                    Assistent: Anna Jagodzinska
 4. klasse: Søster Karolina fra Tønsberg                    Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten           Vikar: Hilda Gorges – Elzbieta Hagen
 6. klasse: Vigdis Maatje
 7. klasse: Danuta Ptasinska
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Daniel Paszek, Lars Petter Kuran, Joanna Bylica, .Peter Kuran, og Julianna Moberg

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).   For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.  Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet kl.13.15, Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.  Vi har rom lengst inn i kjelleren hvor man kan sitte.

Les brevet her:  Katekesebrev 191019

Innmeldingsblankett:  Innmeldingkatekesen 2019-20-enkel

HØSTAKSJONEN 2019: Gi en gave som metter!

Bilde til Høstaksjonen-artikler_3
HØSTAKSJONEN 2019: Gi en gave som metter!

For tredje år på rad øker antallet mennesker som sulter. Men din hjelp gjør en forskjell!

Hver eneste dag strever mødre og fedre rundt omkring på jorda med å skaffe nok mat på bordet til barna sine.  821 millioner barn og voksne rammet av sult, mens neste to milliarder mangler mat i perioder. Hver eneste kveld går en av ni mennesker til sengs på tom mage. Riktig ernæring de første tusen dagene er viktig for barns utvikling og fremtid. Dårlig ernæring i denne perioden kan ha konsekvenser for hjernen og kroppen som varer livet ut. Mangel på mat eller feil mat fører ikke bare til lidelser og dårlig helse, men går også utover utviklingen på mange andre områder i samfunnet, som utdanning og arbeid. Derfor er kampen mot sult så viktig.

 • For oss i Caritas er det å sørge for at barn får mat noe av det aller viktigste vi gjør. Det gir dem mulighet til å utvikle seg normalt, konsentrere seg på skolen og øker muligheten for at de får oppfylt sine drømmer for framtiden. Det sier Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge.

Å bidra til kampen for å utrydde sult og fattigdom i verden i tråd FNs bærkraftsmål er hovedmålet for Caritas Norges internasjonale arbeid. I dag går utviklingen feil vei. For tredje år på rad var det i 2018 en generell vekst i antallet sultne og feilernærte i verden. Flesteparten av verdens fattige bor på landsbygda og er avhengig av landbruk for arbeid og inntektskilde, derfor mener Caritas at en stor del av løsningen på verdens sultproblemer finnes i en økt satsning på klimatilpasset jordbruk for småbønder.

 • Caritas lærer bønder hvordan de kan dyrke mat mer effektivt, selv om konflikter og klimaendringer gjør landbruk stadig mer utfordrende. Og ikke minst: Våre prosjekter gjør at både foreldre og barn kan få et yrke som gjør at de kan klare seg selv, legger Skretteberg til.

Gjennom våre bistandsprogrammer gir vi opplæring i jordbruksteknikker som gir familier større avlinger og nok mat, selv om klimaet endrer seg. De lærer om klimarobuste såkorn og nye måter å dyrke på. I noen av disse landene har vi også startet opplæring innen fiskeoppdrett, for å øke folks tilgang til viktige proteiner og gi dem større muligheter til å skaffe seg en inntekt. Vi arbeider dessuten for at småskalabønder skal få lettere tilgang til markeder, hvor de kan selge overskuddsmat.  De fleste familier som deltar i våre matsikkerhetsprogrammer går fra ett til tre måltider per dag. Med støtte fra Norad og trofaste givere hjelper vi i dag 58 000 husholdninger i syv land.; Niger, Mali, DR Kongo, Zambia, Uganda, Colombia og Sri Lanka.

 • Her hjemme i Norge har vi i årevis drevet påvirkningsarbeid for at Norge skal trappe opp sin innsats mot sult ved å øke støtten til landbruksbistand. Vi er derfor svært glade for at regjeringen før sommeren lanserte en ny handlingsplan for bekjempelse av sult. Økt satsing på matsikkerhet er noe vi har etterlyst lenge. En mye større innsats må til for å nå bærekraftsmål 2 om å utrydde sult innen 2030. Men handlingsplanen må følges opp med midler. Vi forventer at andelen norsk bistand som går til matsikkerhet og landbruks økes betydelig når forslaget til statsbudsjett for neste år blir lagt fram i høst, sier Skretteberg.

Norsk landbruksbistand ligger i dag på omkring 3-4 prosent av bistandsbudsjettet, ifølge en rapport fra FAFO. Skal vi klare å utrydde sult, må alle bidra.

 • Din gave kan være forskjellen på om et barn går til sengs sulten eller mett. Du kan være forskjellen på om en mor igjen må se sitt barn legge seg med rumlende mage eller mett og klar for en ny morgendag. Du kan gi familier som din en ny framtid – tusen takk for din støtte, sier Martha Rubiano Skretteberg.

Polsku:  Høstaksjonen 2019 Nettartikkel_polsk