SMITTEVERNSTILTAK PR. 12. mars 2020: Alle messer avlyst inntil palmesøndag. Rozporządzenie w sprawie koronowirusa. Protective measures against infection

Oslo katolske bispedømmes smittevernstiltak pr. 12.3.2020 gjelder inntil palmesøndag.  Følg katolsk.no for oppdateringer. 

Kjære troende,

å begrense eller hindre korona-smitte er å utvise nestekjærlighet i praksis. Oslo katolske bispedømme innfører derfor nye og strengere smittevernstiltak i en svært krevende situasjon. Vi ber for de smittede, utsatte personer og for våre oppofrende helsearbeidere.

Tiltak utenom messen (påbud):

 • All sosial aktivitet før og etter messefeiring innstilles: ingen kirkekaffe eller lignende gjennomføres.
 • All katekese innstilles umiddelbart, uansett antall deltagere.
 • All annen kirkelig aktivitet utenom messene innstilles: ingen korøvelser, foredrag, retretter eller lignende skal gjennomføres.
 • Alle utenlandsreiser for ansatte og prester i OKB innstilles.

Tiltak for messen (påbud):

 • Messeplikten er midlertidig opphevet. 
 • Alle messer innstilles umiddelbart.

 Tiltak for opphold i kirkerommet (påbud):

 • Hold én meter avstand til andre troende.
 • Unngå håndhilsning.
 • Alle vievannskar skal være tomme. Vievann brukes ikke.
 • De troende oppfordres til å sine evt. gaver via Vipps.
 • Forhold deg ellers til helsemyndighetenes råd for smittebegrensning mellom personer (se også plakat under).

Du oppfordres til bønn og åndelig kommunion, på egen hånd eller sammen med din familie, inntil messefeiringen igjen tar til.

Kirkene holder åpent for alle troende. Prestene vil være tilstede i kirkene til vanlig messetid. 

Vit at Kirkens prester ber for dere, de syke, helsearbeidere og utsatte grupper.

Måtte fastetiden fornye oss og inspirere oss til ekstra bot, bønn og faste for alle som er berørt!

Oslo 12.3.2020

In Christo,

+Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

Les biskopens brev her:  Smittevernstiltak 12.03.2020

Czytaj po polsku:  Rozporządzenie w sprawie koronowirusa z 12.03.2020

Read in English:  Protective measures against infection per 12 March 2020

Nordiske familiedager 21.-24. mai på Haugetun folkehøyskole.

Meld dere på nå, og bli del av en gledesfylt troserfaring sammen med katolske familier fra Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge! Vi har plass til 200 deltagere.

Se biskopenes invitasjonsvideo og registrer dere på:

Påmelding:  https://pastoral.no/nordiske-familiedager/

Spørsmål? Send en e-post til: nordicfamilydays2020@katolsk.no

Plakat:  Nordiske Familie Dager_A4

Program:  Nordiske Familie Dager_Program