Søndagsbrev 28. mars 2021, Palmesøndag, År B. Niedziela Palmowa Rok B.

Les søndagsbrevet her:  Palmesøndag- 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger Palmesøndag (år B)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday March 28th

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -Palmesøndag-Niedziela Palmowa-2021-B