Trosunderrvisning lørdag 6. november kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 6. november i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det ALLESJELERSDAG som står i sentrum.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Lørdagene  6.november, 20. november og 11. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 18. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

  1. november – 20. november –  11. desember –  8. januar –  29. januar –  12. februar –  12. mars  – 2. april                                      

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                           Kl. 13.15- 13.45  Sangøvelse førjulskonsert

 Kateketer dette skoleåret:

  1. klasse: Elzbieta Hagen                       Assistent:    Christian Fladeby
  2. klasse: Raja Toma Younan                Assistent: Milena Kanabaj
  3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
  4. klasse: Søster fra Tønsberg               Assistent: Beatrice Bangela
  5. klasse: Emmie Braaten
  6. klasse: Julianna Moberg
  7. klasse: Danuta Ptasinska                     Assistent: Joanna Syper
  8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
  9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran, Lars Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlegg:  Innmeldingsskjema.  Leveres 6.november.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

 

Les katekesebrevet her:  Katekesebrev 211106

Innmeldingsskjema:  Innmeldingkatekesen 2021-22-enkel