Søndagsbrev 7. november 2021, 32. alm søndag. Trzydziesta druga Niedziela zwykła-B

Les søndagsbrevet her:  32. alm. søn. – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 32. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday November 7th 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -32. alm. søndag-Trzydziesta druga Niedziela zwykła-B