Søndagsbrev 8. august 2021, 19. alm søndag. Dziewiętnasta Niedziela Rok B.

Les søndagsbrevet her:  19. alm. søndag – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 19. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday August 8th 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -19. alm. søndag- Dziewiętnasta Niedziela zwykła Rok B