Søndagsbrev 29. august 2021, 22. alm søndag. Dwudziesta druga Niedziela zwykła Rok B.

Les søndagsbrevet her:  22. alm. søn. – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 22. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday August 29th 2021

Czytaj po Polsku:    Polsk søndagsblad -22. alm. søndag-Dwudziesta druga Niedziela zwykła Rok B