Trosundervisning lørdag 11. desember kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 11. desember i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det JUL som står i sentrum.

Barna fra 1 – 4 klasse skal komme kledd i hvitt (ha med seg noe hvitt) – de går i Lucia toget før messen.

Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Forberedelse til skrifte».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Ingen sangøvelse – konsert er avlyst. Barn hentes presis kl. 13.15

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

11. desember – 8. januar – 29. januar – 12. februar – 12. mars – april

                                                          

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

  1. klasse: Elzbieta Hagen                                 Assistent:  Christian Fladeby
  2. klasse: Raja Toma Younan                           Assistent: Milena Kanabaj
  3. klasse:                                                          Assistent:
  4. klasse: Søster fra Tønsberg                        Assistent: Beatrice Bangela
  5. klasse: Emmie Braaten
  6. klasse: Julianna Moberg
  7. klasse: Danuta Ptasinska                           Assistent:
  8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
  9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran, Lars Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlegg: Innmeldingsskjema.  Leveres 11. desember.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad