Trosundervisning lørdag den 27. april kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 27. april i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er Pinse. Det nærmer seg 1. kommunion og slutten på undervisningsåret.

 Kjære foreldre til 2. klasse.

 2.klassebarna skal skrifte for første gang lørdag 27. april. Vedlagt finner dere ”Forberedelse til skrifte” og «skriftemål» som vi ber dere gå gjennom noen ganger med barna før skriftemålet.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.00 – 13.30.

Kjære foreldre til 1.kommunionsbarn. 

Det skal være sangøvelse for 1. kommunionsbarna lørdag 27. april fra kl. 13.00 til kl. 13.30.

 Husk! Førstekommunionsmeldingen må være ferdig utfylt før 1.kommunion.

 Vi ber foreldre til barn fra 3. klasse om å hjelpe med lunsj. Foreldre skal komme kl. 9.45, jobbe 1 time, delta i messen, servere og passe barna, rydde etter lunsjen. Dere får egen e-post.

 Vi ber om at barna tar med seg tekstbøker/lærebøker tilbake.    De som vil beholde bøkene kan overta dem for kr. 100,00.

Viktige datoer:

Konfirmasjon blir lørdag 4. mai kl. 12.00.

Ekstra undervisning og skrifte for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019 kl. 9.00.

 1. kommunion blir lørdag 25. mai – 2 grupper: kl. 10.00 og kl. 13.30.

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.30  Undervisning

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse                   Kl. 12.30 – 13.00  Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 11.00 – 11.45  Messe                             Kl.  13.00 – 13.30 Sangøvelse 3. klasse

Kateketene takker for undervisningsåret og ønsker alle hjertelig velkomne til høsten.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vedlegg:  Forberedelse til skriftemålet-2.klasse

Skriftemål-2.klasse

Aktivitetsdag for barn fra 1. til og med 4. klasse – lørdag 6. april 2019.

Kjære barn med foreldre/foresatte,

Vi vil gjerne invitere barn fra første til og med fire trinn til aktivitetslørdag i vår menighet.

Tid: lørdag 6. april 2019 fra kl. 15.00 til 19.30

Sted: Menighetslokalet/kirken

Min. antall påmeldte barn: 15

 Påmeldingsfrist: lørdag 30. mars 2019

til Elzbieta Hagen via mail: elzbieta.hagen@gmail.com  eller telefon 90719460. Ved påmelding oppgis barnets navn, klasse, telefon og mail til foreldre /foresatte.

Detaljert program sendes etter påmeldingsfristen, men vi satser på felles lek, bønn og måltid dvs:

 • lage påskepynt,
 • ha korsveiandakt for barn,
 • se film,
 • ha felles middag, frukt og kake.

ALLE BARN ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Les brevet her:  Aktivitetslørdag – 060419

Trosundervisning lørdag den 23. mars kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 23. mars i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er Korsveiandakt.

Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Forberedelse til skrifte».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning.

 NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.00 – 13.30.

 Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Foreldre til 1. klasse skal komme kl. 10.00, forberede lunsj i 1 time, delta i korsvei / servere og passe barn i friminutt.  Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.   Vennligst gi tilbakemelding til katekeseleder Elzbieta Hagen på mail: elzbieta.hagen@gmail.com eller mobil: 907 19 460  innen torsdag 21.  mars, om hvem som kommer og når 23. mars.  Vennligst gi også beskjed om man ikke kan!

Viktige datoer:

 Konfirmasjon blir lørdag 4. mai kl. 12.00.

 Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019.

 1. kommunion blir lørdag 25. mai – 2 grupper: kl. 10.00 og kl. 13.30.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2019: 23. mars –   27. april

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.15  Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse                    Kl. 12.15 – 13.00  Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Korsveiandakt               Kl.  13.00 – 13.30 Sangøvelse 3. klasse

                                              

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).                                      For 1. kommunionsbarn kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.                          Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078.                                                                  Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.                                                Vi ber om at kontingenten blir betalt over nettbank.

 

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Les brevet her:  Katekese 190323

Vedlegg:  SKRIFTEMAL

Vedlegg:  SKRIFTEMAL FOR UNGDOM

Trosundervisning lørdag den 2. mars kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 2. mars i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er Askeonsdag – faste.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.00 – 13.30.

 Viktige datoer:

 Konfirmasjon blir lørdag 4. mai kl. 12.00.

 Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019.

 1. kommunion blir lørdag 25. mai – 2 grupper: kl. 10.00 og kl. 13.30.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2019: 2. mars – 23. mars –   27. april

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.15  Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse                    Kl. 12.15 – 13.00  Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Messe                            Kl.  13.00 – 13.30 Sangøvelse 3. klasse                                           

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).  For 1. kommunionsbarn kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.  Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.  Vi ber om at kontingenten blir betalt over nettbank.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet.  Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.

Se brevet i pdf:  Katekese 190302

Trosundervisning lørdag 2. februar kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 2. februar i St. Birgitta menighet.  Da feirer vi Herrens fremstilling i tempelet i messenDet blir lysmesse med barnas deltakelse i prosesjon.

NB!! 1.kommunionsbarna begynner denne lørdagen med sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.00 til kl.13.30.

Vi vil takke alle for kakene og gevinstene til utlodning på juletrefesten 5. januar.  Det er gledelig at så mange kunne delta.  Utlodningen innbrakte kr. 3.170,00 som er sendt til Barne Missio Norge.

Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Det er foreldre til barn i 2. klasse, som er bedt om å hjelpe 2. februar. Det gir også foreldre anledning til å delta i messen med barna. Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.

 Foreldre skal komme kl. 10.00 og forberede lunsjen på kjøkkenet.

Foreldre til 2. klasse skal komme kl. 10.00, jobbe 1 time, delta i messen / servere og passe barn.  Vennligst gi tilbakemelding til katekeseleder Elzbieta Hagen på mail: elzbieta.hagen@gmail.com eller mobil: 907 19 460  innen torsdag 31. januar, om hvem som kommer og når 2. februar.  Vennligst gi også beskjed om man ikke kan!

Undervisningslørdager for skoleåret 2019:

 1. februar -2. mars -23. mars – 27. april.

Viktige datoer:

Dato for foreldremøte for 1. kommunionsbarn er lørdag 2. februar kl. 13.00.

Konfirmasjon: lørdag 4. mai. 2019, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019.

1.kommunion: lørdag 25.mai 2019 – 2 grupper kl.10.00 og 13.30.

 

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning              Kl. 11.45 – 12.15     Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00   Sangøvelse                Kl. 12.15 – 13.00        Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45        Messe                   Kl.  13.00                    Foreldremøte 3. klasse

                                                                 Kl. 13.00                     Sangøvelse 3. klasse

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

 Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).  For 1. kommunionsbarn kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.  Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.  Vi ber om at kontingenten blir betalt over nettbank.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag                                                              Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no                                                            St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet.  Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.

Les brevet her:  Katekese 190202

Trosundervisning lørdag 5. januar kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 5. januar i St. Birgitta menighet.  Da er det HERRENS DÅP som står i sentrum.

Vi ber foreldre til barn i 3. klasse om å hjelpe med LUNSJ OG JULETREFESTEN lørdag 5. JANUAR.  Det blir sendt info til foreldre som skal hjelpe den dagen. Andre foreldre skal hjelpe ved konfirmasjon og katekeseavslutning.

Foreldre som hjelper med lunsjen skal komme kl. 9.45, smøre mat, servere og passe barna, rydde etter lunsjen.

Foreldre som hjelper med juletrefesten skal komme kl. 11.45. ordne med bord, koke kaffe, dekke på med kaker, kaffe, brus, kopper etc., rydde etter festen.

Til juletrefesten bes alle foreldre om å ta med kaker/små kaker og små gevinster til utlodning (verdi kr. 20-40), som leveres på kjøkkenet.

Spesielt for lørdag 5. januar: Messen starter kl. 12.30. 

 

Timeplan for lørdag 5. januar 2019

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning

Kl. 10.45 – 11.15  Pause + mat/drikke (serveres)

Kl. 11.15 – 12.15  Undervisning

Kl. 12.15 –  12.30 Sangøvelse

Kl. 12.30 – 13.30  Messe

Kl. 13.30- ca. 15.00   Juletrefest

 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år!

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Les katekesebrevet her:  Katekese 190105

Adventaksjonshelg 30.11 – 3. 12.

All ungdom fra 7. klasse og oppover inviteres til adventaksjonshelg fra den fredag 30. november kl.18:00.  Vi er ferdige etter kirkekaffen (ca. kl.13.00) søndag den 2. desember.

Tema for helgen er «adventaksjon» som vi kommer til å jobbe med på mange forskjellige måter.  Formålet med adventsaksjonen er å samle inn penger til årets prosjekt som er: Jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo.   Vi skal blant annet lage ting som vi skal selge på søndag, stå i gågata og samle inn penger på lørdag.

Ta med deg:

 • Sovepose
 • Liggeunderlag
 • Toalettsaker
 • Innesko
 • Godt humør ?
 • Og alt annet du trenger for en helg.
 • Ta med gode uteklær da vi skal være ute en god del på lørdag.

—————————–

Påmelding adventsaksjonshelg   30.11 – 2.12-2018

——————————————————————————

Navn:______________________________________________________

Telefon/mobil_______________________________________________

E-post_____________________________________________________

Allergi/sykdommer:__________________________________________

Annet:______________________________________________________________

Påmelding innen mandag 26. november til: Helin Gorges

Mobil: 409 85 329   E-post: helingorges99@gmail.com

Påmeldingsblankett her:  Paamelding AA-helg 30.11-2.12.18