Trosundervisning lørdag den 2. mars kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 2. mars i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er Askeonsdag – faste.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.00 – 13.30.

 Viktige datoer:

 Konfirmasjon blir lørdag 4. mai kl. 12.00.

 Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019.

 1. kommunion blir lørdag 25. mai – 2 grupper: kl. 10.00 og kl. 13.30.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2019: 2. mars – 23. mars –   27. april

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.15  Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse                    Kl. 12.15 – 13.00  Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Messe                            Kl.  13.00 – 13.30 Sangøvelse 3. klasse                                           

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).  For 1. kommunionsbarn kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.  Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.  Vi ber om at kontingenten blir betalt over nettbank.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet.  Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.

Se brevet i pdf:  Katekese 190302

Trosundervisning lørdag 2. februar kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 2. februar i St. Birgitta menighet.  Da feirer vi Herrens fremstilling i tempelet i messenDet blir lysmesse med barnas deltakelse i prosesjon.

NB!! 1.kommunionsbarna begynner denne lørdagen med sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.00 til kl.13.30.

Vi vil takke alle for kakene og gevinstene til utlodning på juletrefesten 5. januar.  Det er gledelig at så mange kunne delta.  Utlodningen innbrakte kr. 3.170,00 som er sendt til Barne Missio Norge.

Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Det er foreldre til barn i 2. klasse, som er bedt om å hjelpe 2. februar. Det gir også foreldre anledning til å delta i messen med barna. Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.

 Foreldre skal komme kl. 10.00 og forberede lunsjen på kjøkkenet.

Foreldre til 2. klasse skal komme kl. 10.00, jobbe 1 time, delta i messen / servere og passe barn.  Vennligst gi tilbakemelding til katekeseleder Elzbieta Hagen på mail: elzbieta.hagen@gmail.com eller mobil: 907 19 460  innen torsdag 31. januar, om hvem som kommer og når 2. februar.  Vennligst gi også beskjed om man ikke kan!

Undervisningslørdager for skoleåret 2019:

 1. februar -2. mars -23. mars – 27. april.

Viktige datoer:

Dato for foreldremøte for 1. kommunionsbarn er lørdag 2. februar kl. 13.00.

Konfirmasjon: lørdag 4. mai. 2019, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019.

1.kommunion: lørdag 25.mai 2019 – 2 grupper kl.10.00 og 13.30.

 

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning              Kl. 11.45 – 12.15     Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00   Sangøvelse                Kl. 12.15 – 13.00        Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45        Messe                   Kl.  13.00                    Foreldremøte 3. klasse

                                                                 Kl. 13.00                     Sangøvelse 3. klasse

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

 Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).  For 1. kommunionsbarn kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.  Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.  Vi ber om at kontingenten blir betalt over nettbank.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag                                                              Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no                                                            St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet.  Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.

Les brevet her:  Katekese 190202

Trosundervisning lørdag 5. januar kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 5. januar i St. Birgitta menighet.  Da er det HERRENS DÅP som står i sentrum.

Vi ber foreldre til barn i 3. klasse om å hjelpe med LUNSJ OG JULETREFESTEN lørdag 5. JANUAR.  Det blir sendt info til foreldre som skal hjelpe den dagen. Andre foreldre skal hjelpe ved konfirmasjon og katekeseavslutning.

Foreldre som hjelper med lunsjen skal komme kl. 9.45, smøre mat, servere og passe barna, rydde etter lunsjen.

Foreldre som hjelper med juletrefesten skal komme kl. 11.45. ordne med bord, koke kaffe, dekke på med kaker, kaffe, brus, kopper etc., rydde etter festen.

Til juletrefesten bes alle foreldre om å ta med kaker/små kaker og små gevinster til utlodning (verdi kr. 20-40), som leveres på kjøkkenet.

Spesielt for lørdag 5. januar: Messen starter kl. 12.30. 

 

Timeplan for lørdag 5. januar 2019

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning

Kl. 10.45 – 11.15  Pause + mat/drikke (serveres)

Kl. 11.15 – 12.15  Undervisning

Kl. 12.15 –  12.30 Sangøvelse

Kl. 12.30 – 13.30  Messe

Kl. 13.30- ca. 15.00   Juletrefest

 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år!

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Les katekesebrevet her:  Katekese 190105

Adventaksjonshelg 30.11 – 3. 12.

All ungdom fra 7. klasse og oppover inviteres til adventaksjonshelg fra den fredag 30. november kl.18:00.  Vi er ferdige etter kirkekaffen (ca. kl.13.00) søndag den 2. desember.

Tema for helgen er «adventaksjon» som vi kommer til å jobbe med på mange forskjellige måter.  Formålet med adventsaksjonen er å samle inn penger til årets prosjekt som er: Jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo.   Vi skal blant annet lage ting som vi skal selge på søndag, stå i gågata og samle inn penger på lørdag.

Ta med deg:

 • Sovepose
 • Liggeunderlag
 • Toalettsaker
 • Innesko
 • Godt humør ?
 • Og alt annet du trenger for en helg.
 • Ta med gode uteklær da vi skal være ute en god del på lørdag.

—————————–

Påmelding adventsaksjonshelg   30.11 – 2.12-2018

——————————————————————————

Navn:______________________________________________________

Telefon/mobil_______________________________________________

E-post_____________________________________________________

Allergi/sykdommer:__________________________________________

Annet:______________________________________________________________

Påmelding innen mandag 26. november til: Helin Gorges

Mobil: 409 85 329   E-post: helingorges99@gmail.com

Påmeldingsblankett her:  Paamelding AA-helg 30.11-2.12.18

Trosundervisning lørdag 24. november kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 24. november i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ADVENT som står i sentrum.

 

Lørdagen 24. november vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 15. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.00 til kl. 13.30.  Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 

Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Det er foreldre til barn i 4. klasse, som er bedt om å hjelpe 24. november. Det gir også foreldre anledning til å delta i messen med barna. Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.

 

Foreldre skal komme kl. 10.00 og forberede lunsjen på kjøkkenet.

Foreldre til 4. klasse skal komme kl. 10.00, jobbe 1 time, delta i messen / servere og passe barn.  Vennligst gi tilbakemelding til katekeseleder Elzbieta Hagen på mail: elzbieta.hagen@gmail.com eller mobil: 907 19 460  innen torsdag 22. november, om hvem som kommer og når 24. november.  Vennligst gi også beskjed om man ikke kan!

Undervisningslørdager for skoleåret 2018/2019:

24. november – 5. januar – 2. februar -2. mars -23. mars – april.

                                                                                 

Konfirmasjon: lørdag 4. mai. 2019, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019.

1.kommunion: lørdag 25.mai 2019 – 2 grupper kl.10.00 og 13.30.

 

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45        Undervisning                         Kl. 11.45 – 12.15        Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00        Sangøvelse                            Kl. 12.15 – 13.00        Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45        Messe                                     Kl.  13.00 – 13.30      Øvelse til førjulskonsert

 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).  For 1. kommunionsbarn kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.  Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.  Vi ber om at kontingenten blir betalt over nettbank.

 

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet kl.13.30, Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.

Brevet i pdf:  Katekese 181124

Trosundervisning lørdag 3. november kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 3. november i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ALLESJELERSDAG som står i sentrum. Vi skal be for våre avdøde i messen.

 Lørdagene 3. november og 24. november vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 15. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.00 til kl. 13.30.  Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Det er foreldre til barn i 5. klasse, som er bedt om å hjelpe 3.november. Det gir også foreldre anledning til å delta i messen med barna. Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.

 Foreldre skal komme kl. 10.00 og forberede lunsjen på kjøkkenet.

Foreldre til 5. klasse skal komme kl. 10.00, jobbe 1 time, delta i messen / servere og passe barn.  Vennligst gi tilbakemelding til katekeseleder Elzbieta Hagen på mail: elzbieta.hagen@gmail.com eller mobil: 907 19 460  innen torsdag 1. november, om hvem som kommer og når 3. november.  Vennligst gi også beskjed om man ikke kan!

Undervisningslørdager for skoleåret 2018/2019:

 1. november – 24. november – 5. januar – 2. februar -2. mars -23. mars – 27. april.

                                                                              

Konfirmasjon: lørdag 4. mai. 2019, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019.

1.kommunion: lørdag 25.mai 2019 – 2 grupper kl.10.00 og 13.30.

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45        Undervisning     Kl. 11.45 – 12.15        Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00        Sangøvelse       Kl. 12.15 – 13.00        Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45        Messe                Kl.  13.00 – 13.30      Øvelse til førjulskonsert

 Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).  For 1. kommunionsbarn kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.  Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.  Vi ber om at kontingenten blir betalt over nettbank.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet kl.13.30, Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.

Les brevet i pdf:  Katekese 181103

Innmeldingsblankett (må gjøres hvert år):  Innmeldingkatekesen 2018-19-enkel

Trosundervisning lørdag den 20. oktober kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 20. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ROSENKRANSEN som står i sentrum.

Lørdagene 20. oktober, 3. november og 24. november vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 15. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.00 til kl. 13.30

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Det er foreldre til barn i 6. klasse, som er bedt om å hjelpe 20.oktober. Det gir også foreldre anledning til å delta i rosenkransen med barna. Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.  

Foreldre skal komme kl. 10.00 og forberede lunsjen på kjøkkenet.  Foreldre til 6. klasse skal komme kl. 10.00, jobbe 1 time, delta i messen / servere og passe barn.  Vennligst gi tilbakemelding til katekeseleder Elzbieta Hagen  på mail: elzbieta.hagen@gmail.com eller mobil: 907 19 460  innen torsdag 18. oktober, om hvem som kommer og når 20. oktober.  Vennligst gi også beskjed om man ikke kan!

Undervisningslørdager for skoleåret 2018/2019:

 1. oktober – 3. november – 24. november – 5. januar – 2. februar -2. mars -23. mars – 27. april.                                                                             

Konfirmasjon: lørdag 4. mai. 2019, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019.

1.kommunion: lørdag 25.mai 2019 – 2 grupper kl.10.00 og 13.30.

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45        Undervisning     Kl. 11.45 – 12.15        Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00        Sangøvelse         Kl. 12.15 – 13.00        Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Rosenkransandakt     Kl.  13.00 – 13.30      Øvelse til førjulskonsert

 Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).  For 1. kommunionsbarn kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.  Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.  Vi ber om at kontingenten blir betalt over nettbank.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet kl.13.00, Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.

Se katekesebrevet her: Katekese 182010

Innmeldingsskjema til katekesen:  Innmeldingkatekesen 2018-19-enkel

Trosundervisning lørdag 22. september kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 22. september i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det høsttakkefest.  Alle elever tar med seg litt frukt eller grønnsaker til denne dagen.  Vi oppfordre at foreldre kommer tidligere og deltar i familiemessen kl. 11.00.

Det er foreldre til trinn 7 som skal hjelpe med lunsjen. 

 Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2018/2019:        

 1. september –20. oktober – 3. november- 24. november-
 2. januar- 2. februar-2. mars-23. mars- 27. april                                                                                                                                                                                        Konfirmasjon: lørdag 4. mai. 2019, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019.

1.kommunion: lørdag 25.mai 2019 – 2 grupper kl.10.00 og 13.30.

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning      Kl. 11.45 – 12.15  Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse          Kl. 12.15 – 13.00 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Messe                          

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

 Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår. (1,2, 4.-7.klasse)

For 1. kommunionsbarn kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-. 

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.  Vi ber om at kontingenten blir betalt over nettbank.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Katekesebrevet kan skrives herfra: Katekese 182209

Innemldingsbalnkett:  Innmeldingkatekesen 2018-19-enkel