Søndagsbrev 1. september 2019, 22. alm. søndag, år C. Dwudziesta druga Niedziela zwykła Rok C.

Les søndagsbrevet her:  22. alm. søn- 2019-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 22. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Polsku:  Polsk søndagsblad – 22. alm. søndag-Dwudziesta druga Niedziela zwykła- C

NB. Fransk messe lørdag 7. september er avlyst.