Søndagsbrev 27. september 2020, 26. alm. søndag, år A. Caritas-søndag. Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła, Rok A.

Caritas

Les søndagsbrevet her:  26. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 26. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)-Caritas-søndag

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, September 27th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -26. Alm. Søn.- Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła, Rok A.