Trosundervisning starter lørdag 4. september kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Korona pandemi satte et brått stopp for religionsundervisning i mars 2020. Barn i 3 klasse var hardest rammet siden deres 1.kommunionsfeiring måtte være utsatt.

Første undervisningsdag i det nye skoleåret vil bli lørdag den 4. september kl. 9.45.

Vi ber om at foreldrene (unntatt trinn 3) blir med barna inn i klasserommene ca. halv time for å snakke med kateketen.

 Barna må ha med seg mat og drikke.  Pga koronasmitten blir det ikke servert lunsj.

Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

 1.                              4. september    8. januar
 2.                              25. oktober        29. januar
 3.                                6. november    12. februar
 4.                               20. november    12. mars
 5.                              11. desember 2. april

 

 NB!! 3. klasse begynner kl. 9.00 den 4. september.  NB!!  Foreldremøte for 1. kommunionsbarn blir lørdag 25. oktober kl. 13.15

4.klasse har fri den 4. september, da de forbereder seg til 1.kommunionsdagen 25. september.

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Vikar : Elzbieta Hagen                           Assistent: Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan                   Assistent: Milena Kanabaj
 3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska                        3.klasse: Søster Karolina fra Tønsberg                 Assistent: Beatrice Bangela
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Julianna Moberg
 6. klasse: Danuta Ptasinska
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Vedlagt blankett leveres utfylt til katekesen senest første undervisningsdag, lørdag 4. september.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Innmelding:  Innmeldingkatekesen 2021-22-enkel

Søndagsbrev 29. august 2021, 22. alm søndag. Dwudziesta druga Niedziela zwykła Rok B.

Les søndagsbrevet her:  22. alm. søn. – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 22. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday August 29th 2021

Czytaj po Polsku:    Polsk søndagsblad -22. alm. søndag-Dwudziesta druga Niedziela zwykła Rok B

Søndagsbrev 22. august 2021, 21. alm søndag. Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła Rok B.

Les søndagsbrevet her:  21. alm. søn. – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 21. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday August 22nd 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -21. alm. søndag-Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła Rok B

Søndagsbrev 15. august 2021, den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Jomfru Marias opptagelse i himmelen

Les søndagsbrevet her:  ASSUMTIO – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger Den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen

Readings in English:  Daily Reading for Sunday August 15th 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -Jomfru Marias opptagelse i himmelen-Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Søndagsbrev 8. august 2021, 19. alm søndag. Dziewiętnasta Niedziela Rok B.

Les søndagsbrevet her:  19. alm. søndag – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 19. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday August 8th 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -19. alm. søndag- Dziewiętnasta Niedziela zwykła Rok B