Festbrev 2. november 2020, Allesjelersdag, år A. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.

Allesjelersdag

Les søndagsbrevet her:  Allesjelersdag – 2020 -A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger Allesjelers dag (2. november)

Readings in English:  Daily Reading for Monday, November 2nd, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -Allesjelersdag-Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

 

Trosundervisning lørdag den 31. oktober kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 31. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ROSENKRANSEN som står i sentrum.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE. 

Vi ber om at barna blir levert ved utgangsdøren og at foreldre ikke får gå inn i menighetshuset.  Skal barnet hentes før kl. 13.15, så ring Elzbieta på mobil 907 19 460, så kommer barnet ut. Barna kommer ut kl. 13.15 og vi ber foreldrene om å vente ute. På grunn av smittehensyn vil vi ikke ha foreldre inn i menighetshuset.

Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2020/2021:

31.oktober – 21. november – 5. desember- 9. januar – 6. februar – 6. mars – 20. mars – 24. april

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Rosenkransandakt

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Hilda Gorges og Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
 4. klasse: Søster fra Tønsberg Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten
 6. klasse: Vigdis Maatje
 7. klasse: Danuta Ptasinska
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Elzbieta Hagen, Joanna Bylica, Daniel Paszek.

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

 Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

PDF:  Katekesebrev 201031

 

Søndagsbrev 25. oktober 2020, 30. alm. søndag, år A. Trzydziesta Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  30. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 30. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, October 25th, 2020

Czytaj po Polsku: Polsk søndagsblad -30.alm.-Trzydziesta Niedziela zwykła

Søndagsbrev 18. oktober 2020, 29. alm. søndag, år A. Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  29. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 29. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, October 18th, 2020

Czytaj po Polsku:   Polsk søndagsblad -29.alm.-Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła

Søndagsbrev 11. oktober 2020, 28. alm. søndag, år A. Dwudziesta ósma Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  28. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 28. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:   Daily Reading for Sunday, October 11th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -28.alm.-Dwudziesta ósma Niedziela zwykła

 

Trosundervisning lørdag den 10. oktober kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 10. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det høsttakkefest. Vi oppfordre at foreldre kommer tidligere og deltar i familiemessen kl. 11.00.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2020/2021:

10.oktober – 31.oktober – 21. november – 5. desember-

 1. januar – 6. februar – 6. mars – 20. mars – 24. april

 Foreldremøte for foreldre/foresatte til 1. kommunionsbarn blir lørdag 10. oktober kl. 13.15.       

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                    Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Hilda Gorges og Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse: Gruppe A: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska                    Gruppe B: Søster fra Tønsberg              Assistent: Beatrice Bangela
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Vigdis Maatje
 6. klasse: Danuta Ptasinska
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Elzbieta Hagen, Joanna Bylica, Daniel Paszek.

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

 Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Se katesksebrevet i pdf:  Katekesebrev 201002

Søndagsbrev 4. oktober 2020, 27. alm. søndag, år A. Dwudziesta siódma Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her: 27. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:   Lesninger 27. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, October 4th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -27.alm.-Dwudziesta siódma Niedziela zwykła

 

De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael, 29. september 2020. Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, 29 września.

Dagens lesninger på norsk finnes her:  De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael (29. september)

Readings in English:  Daily Reading for Tuesday, September 29th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polske-Erkeengler -Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, 29 września

Messe kl. 11.00.