Søndagsbrev 6. november 2022, 32. alm. søndag År C. – Trzydziesta druga Niedziela zwykła Rok C.

Les søndagsbrevet her:  32. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 32. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday November 6th 2022

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -32. alm. søndag-Trzydziesta druga Niedziela zwykła Rok C

Litauisk:  Skaitiniai -lesninger litauisk-32. ALM.-C

Allehelgendag, 1.november 2022. Wszystkich Świętych Uroczystość -1 listopada

Allehelgen1

 

Les festbrevet her:  Allehelgensdag – 2022

Dagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger Allehelgensdag (1. november)-2019

Readings in English:  Daily Reading for November 1st

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -Allehelgensdag-Wszystkich Świętych Uroczystość-1 listopada

Litauisk:   Skaitiniai -lesninger litauisk-Allehelgendag

Søndagsbrev 30. oktober 2022, 31. alm. søndag År C. – Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła Rok C

Les søndagsbrevet her:  31. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 31. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday October 30th 2022

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad – 31. alm. søndag-Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła Rok C-1

Litauisk:  Skaitiniai -lesninger litauisk-31. ALM.-C

Søndagsbrev 23. oktober 2022, 30. alm. søndag År C. – Trzydziesta Niedziela zwykła Rok C

Les søndagsbrevet her:  30. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 30. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday October 23rd 2022

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad – 30. alm. søndag-Trzydziesta Niedziela zwykła

Litauisk:  Skaitiniai -lesninger litauisk-30. ALM.-C

Søndagsbrev 16. oktober 2022, 29. alm. søndag År C. -Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła Rok C

Les søndagsbrevet her:  29. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 29. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday October 16th 2022

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad – 29. alm. søndag-Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła Rok C

Litauisk:  Skaitiniai -lesninger litauisk-29. ALM.-C

Trosundervisning lørdag den 15. oktober kl. 9.45

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 15. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ROSENKRANSEN som står i sentrum.

Lørdagene  15.oktober, 5. november og 3. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 10. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2022/2023:                        

  1. oktober – 5. november – 3. desember

– 7. januar – 4. februar – 4. mars – 15. april – 6. mai avslutning

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                  Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                Kl. 13.15 – 13.45 Øvelse førjulkonsert                      

 Kateketer dette skoleåret:

  1. klasse: Elzbieta Hagen     Assistent: Sunniva Grell og Aurora Christiansen
  2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
  3. klasse:Sr. Karolina fra Tønsberg    Assistent: Beatrice Bangela  og Anna Flysak
  4. klasse: Emmie Braaten
  5. klasse: Nicholas Christiansen
  6. klasse: Målfrid Norgård
  7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
  8. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran og Nikola Probola

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det barna må ta med seg, er mat til lunsjen, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Søndagsbrev 9. oktober 2022, 28. alm. søndag År C. – Dwudziesta osma Niedziela zwykła Rok C

Les søndagsbrevet her:  28. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 28. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday October 9th 2022

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad – 28. alm. søndag-Dwudziesta osma Niedziela zwykła Rok C

Litauisk:  Skaitiniai -lesninger litauisk-28. ALM.-C

Søndagsbrev 2. oktober 2022, 27. alm. søndag År C. – Dwudziesta siódma Niedziela zwykła Rok C

Les søndagsbrevet her:  27. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 27. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday October 2nd 2022

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad – 27 alm. søndag-Dwudziesta siódma Niedziela zwykła Rok C

Litauisk:  Skaitiniai -lesninger litauisk-27. ALM.-C