Søndagsbrev, 4. søndag i påsketiden, Kallssøndag, 3. mai 2020. 4. Niedziela Wielkanoca – Rok A.

Les søndagsbrevet her:  4. søndag i PÅSKETIDEN – 2020 -A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 4. søndag i påsketiden – Kallssøndag, År A

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -4.søndag i påsketiden-A

Reading in English:  Daily Reading for Sunday, May 3rd, 2020

Pater Jagaths preken:  Pater Jagaths prken-4. søndag i Påsketiden 2020

Søndagsbrev, 3. søndag i påsketiden, 26. april 2020. 3. Niedziela Wielkanoca – Rok A.

Les søndagsbrevet her: 3. søndag i PÅSKETIDEN – 2020 -A 

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 3. søndag i påsketiden, År A

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -3.søndag i påsketiden-A

Readings in English: Reading for Sunday, April 26th, 2020

Pater Jagaths preken: 3.PÅSKE SØNDAG_2020-PATER JAGATHS PREKEN  

Den Guddommelige Barmhjertighets rosenkrans. Divine Mercy rosary, 19th of April 2020. Video.

Guddommelig miskunn bilde

LORD, stop this dreadful disease and spare every person. Heal, and cure those who were infected. Blessed each and every one of us. Amen.

HERRE, stopp denne forferdelige pandemien og vær skånsom mot hver person. Helbred og beskytt de som er blitt smittet. Velsignet hver og en av oss. Amen.

The Chaplet of Divine Mercy in Song.mp4 :  Download Attachment

Søndagsbrev, 2. søndag i påsketiden, Miskunnssøndag, 19. april 2020, År A. Oktawa Wielkanocy niedziela-MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – Rok A.

Guddommelig miskunn bilde

Les søndagsbrevet her:  2. søndag i PÅSKETIDEN – 2020 -A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 2. søndag i påsketiden, Miskunnssøndag-A

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -Miskunnssøndag-A

Pater Jagaths preken:   2.søndag påsketiden_2020-Pater Jagaths preken

 

Gudommelige Barmhjertighet – Miskunn

Guddommelig miskunn bilde

Les om bakgrunnen: Hengivenheten til Den guddommelige barmhjertighet

GuddommeligeMiskunnsRosenkrans- kortversjon

Guddommelig Miskunns rosenkrans

Novene til Den Guddommelig Miskunn
Lenker til Pastoralavdelingens sider, www.pastoral.no<http://www.pastoral.no> og www.blilys.no<http://www.blilys.no> .

Der kan dere finne mange bønner, katekeser, videoer og artikler som dere kan bruke hjemme.