Den Hellige Josef, Jomfru Marias brudgom- 19. mars. Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 19. marca.

Les dagens lesninger her:  Lesninger – Den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom (19. mars)

Polsku:  Polsk tirsdagsblad -Den Hellige Josef -Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 19. marca 2019

Les mer om den hellige Josef her:  Den Hellige Josef

Aktivitetsdag for barn fra 1. til og med 4. klasse – lørdag 6. april 2019.

Kjære barn med foreldre/foresatte,

Vi vil gjerne invitere barn fra første til og med fire trinn til aktivitetslørdag i vår menighet.

Tid: lørdag 6. april 2019 fra kl. 15.00 til 19.30

Sted: Menighetslokalet/kirken

Min. antall påmeldte barn: 15

 Påmeldingsfrist: lørdag 30. mars 2019

til Elzbieta Hagen via mail: elzbieta.hagen@gmail.com  eller telefon 90719460. Ved påmelding oppgis barnets navn, klasse, telefon og mail til foreldre /foresatte.

Detaljert program sendes etter påmeldingsfristen, men vi satser på felles lek, bønn og måltid dvs:

  • lage påskepynt,
  • ha korsveiandakt for barn,
  • se film,
  • ha felles middag, frukt og kake.

ALLE BARN ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Les brevet her:  Aktivitetslørdag – 060419

Trosundervisning lørdag den 23. mars kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 23. mars i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er Korsveiandakt.

Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Forberedelse til skrifte».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning.

 NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.00 – 13.30.

 Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Foreldre til 1. klasse skal komme kl. 10.00, forberede lunsj i 1 time, delta i korsvei / servere og passe barn i friminutt.  Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.   Vennligst gi tilbakemelding til katekeseleder Elzbieta Hagen på mail: elzbieta.hagen@gmail.com eller mobil: 907 19 460  innen torsdag 21.  mars, om hvem som kommer og når 23. mars.  Vennligst gi også beskjed om man ikke kan!

Viktige datoer:

 Konfirmasjon blir lørdag 4. mai kl. 12.00.

 Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019.

  1. kommunion blir lørdag 25. mai – 2 grupper: kl. 10.00 og kl. 13.30.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2019: 23. mars –   27. april

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.15  Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse                    Kl. 12.15 – 13.00  Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Korsveiandakt               Kl.  13.00 – 13.30 Sangøvelse 3. klasse

                                              

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).                                      For 1. kommunionsbarn kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.                          Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078.                                                                  Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.                                                Vi ber om at kontingenten blir betalt over nettbank.

 

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Les brevet her:  Katekese 190323

Vedlegg:  SKRIFTEMAL

Vedlegg:  SKRIFTEMAL FOR UNGDOM

KORSVEIANDAKT 2019 I FASTETIDEN

Mandager           kl. 18.00   Filippinsk gruppe

Tirsdager            kl. 18.00   Afrikansk gruppe

Onsdager            kl. 17.15   Vietnamesisk gruppe

Fredager             kl. 18.00   Kaldeisk gruppe

Fredager             kl. 19.00  Polsk gruppe

Lørdager             kl. 17.00   Norsk

 NÅDERIK   FASTETID