Trosundervisning lørdag den 4. november kl. 9.45-13.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 4. november i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ALLESJELERSDAG som står i sentrum.

 Vi ber om at foreldre til 3. klasse hjelper til med lunsjen denne gangen, som å smøre brødskiver, lage saft etc.

Foreldre til 3. klasse bes om å hjelpe til med å plassere bordene og stolene i hesteskoform, før og etter undervisningen.

 Lørdagene 4. november og 25. november vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 16. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45.  Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2023/2024:

 1. september     6. januar
 2. september     3. februar
 3. oktober          2. mars
 4. november     13. april
 5. november     20. april avslutning

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                   Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe               Kl. 13.15 – 13.45 Øvelse førjulkonsert                      

Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen Assistent: Nicola Probola
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse: Søster Natanaela fra Tønsberg Assistent: Beatrice Bangela
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Nicholas Christiansen
 6. klasse: Målfrid Norgård
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

PDF:  Katekesebrev 231104

Søndagsbrev 29. oktober 2023, 30. alm. søndag. Trzydziesta Niedziela zwykła Rok A.

Les søndagsbrevet her:  30. alm. søndag- 2023 -A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 30. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Reading for 30th Sunday of Ordinary time – A

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -30.alm.-Trzydziesta Niedziela zwykła

Litauisk:  Skaitiniai-XXX EILINIS SEKMADIENIS -30. ALM. SØNDAG-A

Søndagsbrev 22. oktober 2023, 29. alm. søndag – Misjonssøndag. Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła Rok A.

Les søndagsbrevet her:  29. alm. søndag- 2023 -A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 29. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Reading for 29th Sunday of Ordinary time – A

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -29.alm.-Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła

Litauisk:  Skaitiniai-XXIX EILINIS SEKMADIENIS -29. ALM. SØNDAG-A

Søndagsbrev 15. oktober 2023, 28. alm. søndag. Dwudziesta ósma Niedziela zwykła Rok A.

Les søndagsbrevet her:  28. alm. søndag- 2023 -A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 28. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Reading for 28th Sunday of Ordinary time – A

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -28.alm.-Dwudziesta ósma Niedziela zwykła

Litauisk:  Skaitiniai-XXVIII EILINIS SEKMADIENIS -28. ALM. SØNDAG-A

Trosundervisning lørdag den 14. oktober kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 14. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ROSENKRANSEN som står i sentrum.

 Vi ber om at foreldre til 2. klasse hjelper til med lunsjen denne gangen, som å smøre brødskiver, lage saft etc.

 Foreldre til 3. klasse bes om å hjelpe til med å plassere bordene og stolene i hesteskoform, før og etter undervisningen.

 Lørdagene  14.oktober, 4. november og 25. november vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 16. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2023/2024:

 1. 2. september     6. januar
 2. 23.september    3. februar
 3. 14.oktober         2. mars
 4. 4.november      13. april
 5. 25.november    20. april avslutning

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                  Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Rosenkransandakt    Kl. 13.15 – 13.45 Øvelse førjulkonsert                      

Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen                              Assistent: Nicola Probola
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse: Søster Natanaela fra Tønsberg     Assistent: Beatrice Bangela
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Nicholas Christiansen
 6. klasse: Målfrid Norgård
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Søndagsbrev 8. oktober 2023, 27. alm. søndag. Dwudziesta siódma Niedziela zwykła Rok A.

Les søndagsbrevet her:  27. alm. søndag- 2023 -A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 27. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Reading for 27th Sunday of Ordinary time – A

Czytaj po Polsku: Polsk søndagsblad -27.alm.-Dwudziesta siódma Niedziela zwykła

Litauisk:  Skaitiniai-XXVII EILINIS SEKMADIENIS -27. ALM. SØNDAG-A

Rosenkransmåned. Oktober.

Maria med rosenkrans

Mandager kl. 18.00 – Kaldeisk gruppe

Tirsdager  kl. 18.00 – Filippinsk gruppe

Onsdager kl. 17.15 – Vietnamesisk gruppe

Onsdager kl. 18.30 –  Polsk gruppe

Torsdager kl. 17.00 – Afrikansk gruppe

Lørdager kl. 17.30 – Norsk

Guds Mor Maria inviterer alle!

Søndagsbrev 1. oktober 2023, 26. alm. søndag. Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła Rok A.

Les søndagsbrevet her:  26. alm. søndag- 2023 -A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 26. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Reading for 26th Sunday of Ordinary time-A.

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -26. Alm. Søn.- Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła, Rok A.

Litauisk:  Skaitiniai-XXVI EILINIS SEKMADIENIS -26. ALM. SØNDAG-A

Søndagsbrev 24. september 2023, 25. alm. søndag, År A. Dwunasta piąta Niedziela zwykła, Rok A.

Caritas

Les søndagsbrevet her:  25. alm. søndag- Caritas-søndag – 2023 -A

Søndagens lesninger på norsk finnes her: Lesninger 25. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Reading for 25th Sunday of Ordinary Time – A

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -25.alm.-Dwudziesta piąta Niedziela zwykła-A

Litauisk:  Skaitiniai-XXlVEILINIS SEKMADIENIS -25. ALM. SØNDAG-A

Trosundervisning lørdag 23. september kl. 9.45. Høsttakkefest.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 23. september i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det høsttakkefest og vi ber om at man tar med seg frukt eller grønnsaker til velsignelse. Vi oppfordrer at foreldre kommer tidligere og deltar i familiemessen kl. 11.00.

 

Undervisningslørdager for skoleåret 2023/2024:

 1. september   6. januar
 2. september   3. februar
 3. oktober        2. mars
 4. november    13. april
 5. november     20. april avslutning

 Foreldremøte for 1. kommunionsbarn blir fredag 22. september kl. 18.00

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 

Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen          Assistent:
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse:Søster Natanaela fra Tønsberg             Assistent: Beatrice Bangela
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Nicholas Christiansen
 6. klasse: Målfrid Norgård
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran og Nikola Probola

 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

 

Brevet i pdf:  Katekesebrev 230923