KORSVEIANDAKT 2020 I FASTETIDEN.

Mandager           kl. 18.00   Filippinsk gruppe

Onsdager            kl. 17.15   Vietnamesisk gruppe

Torsdager            kl. 17.00   Afrikansk gruppe

Fredager             kl. 18.00   Kaldeisk gruppe

Fredager             kl. 19.00  Polsk gruppe

Lørdager             kl. 17.00   Norsk

 NÅDERIK  FASTETID

Se plakaten her:  KORSVEIANDAKT 2020-farge

Pave Frans’ fastebudskap 2020. Pope Francis message for Lent. OrĘdzie ojda ŚwiĘtego Franciska na wielki post 2020.

Pavens fastebudskap på norsk:  Pave Frans’ fastebudskap 2020

Pope Francis  message in English:  Pope Francis_message for Lent 2020

Polsku:  papa-francesco__messaggio-quaresima-polsku 2020

Arabisk:  papa-francesco_20191007_messaggio-quaresima2020-arabisk

Hva gjøre:  Pave Frans’ 10 forslag til hva du bør gjøre i fastetiden

 

Hentet norsk fra:  https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-02/pave-frans-fastebudskap-2020.html

Hentet engelsk fra : http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/lent/documents/papa-francesco_20191007_messaggio-quaresima2020.html

Hentet polsk fra: http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/lent/documents/papa-francesco_20191007_messaggio-quaresima2020.pdf

Trosundervisning lørdag den 29. februar.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 29. februar i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Askeonsdag – faste.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Det er foreldre til barn i 2. klasse, som er bedt om å hjelpe 29. februar. Det gir også foreldre anledning til å delta i messen med barna. Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.  Foreldre som hjelper med lunsjen skal komme kl. 9.45, smøre mat, servere og passe barna, rydde etter lunsjen.

Undervisningslørdager for skoleåret 2020:

29. februar – 21. mars – 18.april

Undrvisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45    Undervisning              Kl. 11.45 – 12.15   Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00      Sangøvelse                            Kl. 12.15 – 13.15        Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45      Messe                        Kl.  13.15 – 13.45 Sangøvelse 3. klasse       

                                                               Kl.  13.15    Foreldremøte 1.kommunion                                                                

Viktige datoer:

Dato for foreldremøte for 1. kommunionsbarn er lørdag 29. februar kl. 13.15.

Konfirmasjon: lørdag 25. april. 2020, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 2. mai 2020.

1.kommunion: lørdag 9.mai 2020 – 2 grupper

 Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.  Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet.  Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.

Katekesebrevet:  Katekese 290220

KATOLSK FORUM TORSDAG 19. MARS Kl. 19.00.

TORSDAG 19. MARS Kl. 19.00.

TEMA: «PÅSKENS LITURGIER –                                                                                            Å VANDRE MED KRISTUS MOT NYTT LIV.»

Pål BratbakForedrag ved pater Pål BratbakHan er sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

St. Birgitta kirke, menighetssalen.

ALLE VEL MØTT.

Plakat:  KATOLSK FORUM 19.03.20-BRATBAK-PLAKAT

Rekolekcje wielkopostne po polsku.

FREDRIKSTAD – PARAFIA SW. BRYGIDY

 NIEDZIELA, 1. MARCA

– GODZ. 15.00 – ADORACJA, OKAZJA DO SPOWIEDZI

– GODZ. 16.00 – MSZA SW. Z NAUKA

Przed i po mszy sw. Okazja do spowiedzi sw. 

SPOTKANIE Z MISJONARZEM

PONIEDZIALEK , 2. MARCA

– GODZ. 19.00 – OKAZJA DO SPOWIEDZI, DROGA KRZYZOWA

         – GODZ. 19.00 – MSZA SW. Z NAUKA.

 WTOREK, 3. MARCA

– GODZ. 18.00 – OKAZJA DO SPOWIEDZI, DROGA KRZYZOWA

         – GODZ. 19.00 – MSZA SW. Z NAUKA.

 Serdecznie zapraszamy

Plakat:  Rekolekcje wielkopostne po polsku 2020