Søndagsbrev, 24. alm. søndag, 13. september 2020, År A. Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her: 24. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 24. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, September 13th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad- 24. Alm. – Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła, Rok A.

Søndagsbrev, 23. alm søndag, 5. september 2020. Dwudziesta trzecia Niedziela zwykła-A.

Les søndagsbrevet her: 23. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 23. søndag i det alminnelige kirkeår, år A.

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, September 6th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -23.alm.-Dwudziesta trzecia Niedziela zwykła-A

 

Trosundervisning lørdag 5. september kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Korona pandemi satte et brått stopp for religionsundervisning i mars 2020. Barn i 3 klasse var hardest rammet siden deres 1.kommunionsfeiring måtte være utsatt. OKB har bestemt at katekese ikke skal begynne før sommerferie.  Barn i 3.klasse har allerede begynt med forberedelser til 1.kommunion i august og nå 5. september begynner alle andre trinn. Vi følger alle anbefalinger av kommunale myndigheter og FHI vedr. pandemien.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Første undervisningsdag i det nye skoleåret vil bli lørdag den 5. september kl. 9.45.

Undervisningslørdager for skoleåret 2020/2021:

5. september          9. januar 

10. oktober             6.februar

31. oktober             6. mars

21. november         20. mars

5. desember            24. april

Foreldremøte for foreldre/foresatte til 1. kommunionsbarn neste år blir først lørdag 10. oktober kl. 13.15.        NB!! 3. klasse begynner kl. 9.00 den 5. september.  NB!!

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning               Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                   Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Hilda Gorges og Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
 4. klasse: Søster fra Tønsberg               Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten
 6. klasse: Vigdis Maatje
 7. klasse: Danuta Ptasinska
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Elzbieta Hagen, Joanna Bylica, Daniel Paszek.

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlagt blankett leveres utfylt til katekesen senest første undervisningsdag, lørdag 5. september.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

 

Brevet i pdf:  Katekesebrev 200828

Innmeldingsblankett:  Innmeldingkatekesen 2020-21-enkel

Valg til nytt menighetsråd 2020.

Kunngjøring av valg.

Det skal avholdes valg til nytt menighetsråd.

Stemmesedler med veiledning, presentasjon av de nominerte og konvolutter ligger på et eget bord bak i kirken. Siste frist for innlevering av stemmesedler er etter kveldsmessen søndag 18. oktober.

Valgresultatet offentliggjøres på menighetens årsmøte søndag 25.oktober etter høymessen.

INFORMASJON OM VALGET 2020

 Nå kan du stemme

Du kan stemme i kirken, eller du kan sende stemmeseddelen pr. brevpost.[1])

 Du kan stemme helt frem til valgdagen

Stemmeurnen i kirken vil stå fremme til etter messen søndag 18. oktober 2020, den fjernes ca. kl. 19.00.

Du kan stemme på inntil 6 personer

Du kan stemme/krysse av seks personer eller færre.

 Slik bestemmes hvem som kommer i menighetsrådet

De fire som får flest stemmer kommer med i menighetsrådet, de to som følger etter m.h.p. antall stemmer blir vararepresentanter. I tillegg kan Sognepresten fritt velge to personer fra menigheten til menighetsrådet. En representant for ungdommen er også med i menighetsrådet.

Vær nøyaktig når du stemmer, gjøres feil må stemmen forkastes.

 • Kryss ikke av for flere personer enn seks personer
 • Skriv ikke opp andre personer enn de som allerede står på listen
 • Stryk ikke ut noen personer
 • Gi ikke samme person flere enn en stemme
 • Det er bare lov å avgi stemme en gang
 • Skriv navnet ditt og adressen og fødselsdato din svært tydelig (helst med store bokstaver) på ytterste konvolutt. Hvis navn ikke kan leses må stemmen forkastes.
 • Hver person som stemmer må bruke egen stemmeseddel, flere personer kan ikke avgi stemme på samme seddel
 • Hvis flere personer går sammen om å sende stemmer pr. post, må navnet på alle som sender stemme fremkomme, hvis ikke må alle stemmene forkastes

Lykke til med valget!

Valgkomiteen, lørdag 29. august 2020

Martin Freiberger  Nicholas Christiansen  Danuta Ptasinska    

   Vigdis Maatje  Bente Heiseldal

[1] )  Hvis stemmer sendes med posten må de være fremme innen opptellingen søndag 18. oktober 2020.

Informasjon på norsk:  INFORMASJON OM VALGET 2020

Information in English:  INFORMATION ABOUT THE ELECTION 2020

INFORMACJA O WYBORACH 2020:  INFORMACJA O WYBORACH 2020

 

Søndagsbrev 30. august 2020, 22. alm. søndag, år A. Dwudziesta druga Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  22. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 22. søndag i det alminnelige kirkeår, år A.

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, August 30th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -22.alm.-Dwudziesta druga Niedziela zwykła-A

Søndagsbrev 23. august 2020, 21. alm. søndag, år A. Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  21. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 21. søndag i det alminnelige kirkeår, år A.

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, August 23rd, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -21.alm.- Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła

Søndagsbrev 16. august 2020, 20. alm. søndag, år A. Dwudziesta Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  20. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 20. søndag i det alminnelige kirkeår, år A

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, August 16th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -20.alm.-Dwudziesta Niedziela zwykła

Festbrev, Jomfru Marias opptagelse i himmelen, 15. august 2020. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Jomfru Marias opptagelse i himmelen

Les festbrevet her:  ASSUMTIO-FESTEN 2020

Dagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger – Den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen (15. august)

Readings in English:  Daily Reading for Saturday, August 15th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -Jomfru Marias Himmelfart- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Søndagsbrev 9. august 2020, 19. alm. søndag, år A. -Dziewiętnasta Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  19. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 19. søndag i det alminnelige kirkeår, år A

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, August 9th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -19.alm.-Dziewiętnasta Niedziela zwykła