Søndagsbrev, 4. søndag i påsketiden, Kallssøndag, 3. mai 2020. 4. Niedziela Wielkanoca – Rok A.

Les søndagsbrevet her:  4. søndag i PÅSKETIDEN – 2020 -A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 4. søndag i påsketiden – Kallssøndag, År A

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -4.søndag i påsketiden-A

Reading in English:  Daily Reading for Sunday, May 3rd, 2020

Pater Jagaths preken:  Pater Jagaths prken-4. søndag i Påsketiden 2020

Den Guddommelige Barmhjertighets rosenkrans. Divine Mercy rosary, 19th of April 2020. Video.

Guddommelig miskunn bilde

LORD, stop this dreadful disease and spare every person. Heal, and cure those who were infected. Blessed each and every one of us. Amen.

HERRE, stopp denne forferdelige pandemien og vær skånsom mot hver person. Helbred og beskytt de som er blitt smittet. Velsignet hver og en av oss. Amen.

The Chaplet of Divine Mercy in Song.mp4 :  Download Attachment

SMITTEVERNSTILTAK PR. 12. mars 2020: Alle messer avlyst inntil palmesøndag. Rozporządzenie w sprawie koronowirusa. Protective measures against infection

Oslo katolske bispedømmes smittevernstiltak pr. 12.3.2020 gjelder inntil palmesøndag.  Følg katolsk.no for oppdateringer. 

Kjære troende,

å begrense eller hindre korona-smitte er å utvise nestekjærlighet i praksis. Oslo katolske bispedømme innfører derfor nye og strengere smittevernstiltak i en svært krevende situasjon. Vi ber for de smittede, utsatte personer og for våre oppofrende helsearbeidere.

Tiltak utenom messen (påbud):

 • All sosial aktivitet før og etter messefeiring innstilles: ingen kirkekaffe eller lignende gjennomføres.
 • All katekese innstilles umiddelbart, uansett antall deltagere.
 • All annen kirkelig aktivitet utenom messene innstilles: ingen korøvelser, foredrag, retretter eller lignende skal gjennomføres.
 • Alle utenlandsreiser for ansatte og prester i OKB innstilles.

Tiltak for messen (påbud):

 • Messeplikten er midlertidig opphevet. 
 • Alle messer innstilles umiddelbart.

 Tiltak for opphold i kirkerommet (påbud):

 • Hold én meter avstand til andre troende.
 • Unngå håndhilsning.
 • Alle vievannskar skal være tomme. Vievann brukes ikke.
 • De troende oppfordres til å sine evt. gaver via Vipps.
 • Forhold deg ellers til helsemyndighetenes råd for smittebegrensning mellom personer (se også plakat under).

Du oppfordres til bønn og åndelig kommunion, på egen hånd eller sammen med din familie, inntil messefeiringen igjen tar til.

Kirkene holder åpent for alle troende. Prestene vil være tilstede i kirkene til vanlig messetid. 

Vit at Kirkens prester ber for dere, de syke, helsearbeidere og utsatte grupper.

Måtte fastetiden fornye oss og inspirere oss til ekstra bot, bønn og faste for alle som er berørt!

Oslo 12.3.2020

In Christo,

+Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

Les biskopens brev her:  Smittevernstiltak 12.03.2020

Czytaj po polsku:  Rozporządzenie w sprawie koronowirusa z 12.03.2020

Read in English:  Protective measures against infection per 12 March 2020

Pave Frans’ fastebudskap 2020. Pope Francis message for Lent. OrĘdzie ojda ŚwiĘtego Franciska na wielki post 2020.

Pavens fastebudskap på norsk:  Pave Frans’ fastebudskap 2020

Pope Francis  message in English:  Pope Francis_message for Lent 2020

Polsku:  papa-francesco__messaggio-quaresima-polsku 2020

Arabisk:  papa-francesco_20191007_messaggio-quaresima2020-arabisk

Hva gjøre:  Pave Frans’ 10 forslag til hva du bør gjøre i fastetiden

 

Hentet norsk fra:  https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-02/pave-frans-fastebudskap-2020.html

Hentet engelsk fra : http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/lent/documents/papa-francesco_20191007_messaggio-quaresima2020.html

Hentet polsk fra: http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/lent/documents/papa-francesco_20191007_messaggio-quaresima2020.pdf

English retreat Saturday 26th of October.

        RETREAT & MEDITATION.  (in English.)

 Theme:But YOU, who do you say that I am?”

(Matthew 16:13-20.)

  Date and time: Saturday 26. October 2019.

From 10.00 am to 19.00 pm.

Preacher: Fr. Jagath, omi.

Place:   ST. BIRGITTA`S CHURCH   FREDRIKSTAD.

Come!

Let us Change our Ways and Believe and Live the Good News.

 

HØSTAKSJONEN 2019: Gi en gave som metter!

Bilde til Høstaksjonen-artikler_3
HØSTAKSJONEN 2019: Gi en gave som metter!

For tredje år på rad øker antallet mennesker som sulter. Men din hjelp gjør en forskjell!

Hver eneste dag strever mødre og fedre rundt omkring på jorda med å skaffe nok mat på bordet til barna sine.  821 millioner barn og voksne rammet av sult, mens neste to milliarder mangler mat i perioder. Hver eneste kveld går en av ni mennesker til sengs på tom mage. Riktig ernæring de første tusen dagene er viktig for barns utvikling og fremtid. Dårlig ernæring i denne perioden kan ha konsekvenser for hjernen og kroppen som varer livet ut. Mangel på mat eller feil mat fører ikke bare til lidelser og dårlig helse, men går også utover utviklingen på mange andre områder i samfunnet, som utdanning og arbeid. Derfor er kampen mot sult så viktig.

 • For oss i Caritas er det å sørge for at barn får mat noe av det aller viktigste vi gjør. Det gir dem mulighet til å utvikle seg normalt, konsentrere seg på skolen og øker muligheten for at de får oppfylt sine drømmer for framtiden. Det sier Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge.

Å bidra til kampen for å utrydde sult og fattigdom i verden i tråd FNs bærkraftsmål er hovedmålet for Caritas Norges internasjonale arbeid. I dag går utviklingen feil vei. For tredje år på rad var det i 2018 en generell vekst i antallet sultne og feilernærte i verden. Flesteparten av verdens fattige bor på landsbygda og er avhengig av landbruk for arbeid og inntektskilde, derfor mener Caritas at en stor del av løsningen på verdens sultproblemer finnes i en økt satsning på klimatilpasset jordbruk for småbønder.

 • Caritas lærer bønder hvordan de kan dyrke mat mer effektivt, selv om konflikter og klimaendringer gjør landbruk stadig mer utfordrende. Og ikke minst: Våre prosjekter gjør at både foreldre og barn kan få et yrke som gjør at de kan klare seg selv, legger Skretteberg til.

Gjennom våre bistandsprogrammer gir vi opplæring i jordbruksteknikker som gir familier større avlinger og nok mat, selv om klimaet endrer seg. De lærer om klimarobuste såkorn og nye måter å dyrke på. I noen av disse landene har vi også startet opplæring innen fiskeoppdrett, for å øke folks tilgang til viktige proteiner og gi dem større muligheter til å skaffe seg en inntekt. Vi arbeider dessuten for at småskalabønder skal få lettere tilgang til markeder, hvor de kan selge overskuddsmat.  De fleste familier som deltar i våre matsikkerhetsprogrammer går fra ett til tre måltider per dag. Med støtte fra Norad og trofaste givere hjelper vi i dag 58 000 husholdninger i syv land.; Niger, Mali, DR Kongo, Zambia, Uganda, Colombia og Sri Lanka.

 • Her hjemme i Norge har vi i årevis drevet påvirkningsarbeid for at Norge skal trappe opp sin innsats mot sult ved å øke støtten til landbruksbistand. Vi er derfor svært glade for at regjeringen før sommeren lanserte en ny handlingsplan for bekjempelse av sult. Økt satsing på matsikkerhet er noe vi har etterlyst lenge. En mye større innsats må til for å nå bærekraftsmål 2 om å utrydde sult innen 2030. Men handlingsplanen må følges opp med midler. Vi forventer at andelen norsk bistand som går til matsikkerhet og landbruks økes betydelig når forslaget til statsbudsjett for neste år blir lagt fram i høst, sier Skretteberg.

Norsk landbruksbistand ligger i dag på omkring 3-4 prosent av bistandsbudsjettet, ifølge en rapport fra FAFO. Skal vi klare å utrydde sult, må alle bidra.

 • Din gave kan være forskjellen på om et barn går til sengs sulten eller mett. Du kan være forskjellen på om en mor igjen må se sitt barn legge seg med rumlende mage eller mett og klar for en ny morgendag. Du kan gi familier som din en ny framtid – tusen takk for din støtte, sier Martha Rubiano Skretteberg.

Polsku:  Høstaksjonen 2019 Nettartikkel_polsk

 

 

Prayer group in English – Bønnegruppe på Engelsk

BØNNEGRUPPE

The prayer group in English meets on the 2nd and 4th Tuesday of the month at 18 o’clock in St. Birgitta parish House basement. Everyone is welcome. For more information, contact the coordinator Juliana Dourado (juhdourado2@gmail.com) or parish office.

 

Bønnegruppe på engelsk skal møtes den 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 18.00 i menighetshusets kjeller.  Alle er velkommen.  For mer informasjon, kontakt koordinator Juliana Dourado på e-post juhdourado2@gmail.com  eller menighetskontoret.

2019: 22. januar, 12. februar, 26. februar, 12. mars, 26. mars, 9. april, 23. april,

14. mai, 28. mai, 11. juni og 25. juni.

Appell til Caritas-søndag 24. september 2017.

In English:  Stop the flight from hunger- 2017

Polski: Zatrzymajmy ucieczkę przed głodem- 2017

«Gå nå hjem, spis festmat og drikk søt vin! Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for» – Nehemiah 8:10

I dag feires Caritas-søndag i alle katolske menigheter i Norge! Dette er et uttrykk for solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden. Sammen med hele Kirken og Caritas vil vi være med på å gjøre verden til et bedre sted for alle. Derfor går dagens kollekt til Caritas’ arbeid for å bekjempe sult.

Den 29. september har Kirken tradisjonelt feiret høsttakkefest i forbindelse med Mikkelsmesse. Derfor oppfordrer vi til å feire høsttakkefest –  i takknemlighet for at vi kan spise oss mette hver dag – og i solidaritet med våre brødre og søstre som ikke er like heldige. I mange av verdens hjørner er innhøstingen hardt arbeid, og høsttakkefesten derfor svært viktig. Pave Frans ønsker en større bevissthet om vårt felles ansvar for jorden og våre medmennesker. Ved å feire jordens gaver med særlig takknemlighet, kan vi få inspirasjon til å dele av vår overflod med «dem som ingen dekker bord for», slik det står i Nehemjas bok.

Caritas Norge begynner nå en kampanje med tittelen «Nullsult» som i år har temaet «Stopp flukten fra sulten». Årets kampanje setter fokus på en global sultkrise der mennesker blir tvunget på flukt fra sine hjemland på grunn av sult og matmangel. Noen steder skyldes dette krig, andre steder tørke, flom og klimaendringer, noen steder dypt urettferdig fordeling av goder.

Ingen skal trenge å dø av sult. Det er nok mat til å mette alle. Likevel er det 815 millioner som sulter og tallet stiger. Kirken, som et tegn på barmhjertighet og nestekjærlighet kan og bør strekke ut en hånd til dem som lever under umenneskelige forhold.

Vi er skapt til kjærlighet, og ved å handle i kjærlighet til hverandre, lever vi ut vårt potensiale som mennesker. Når vi bekjemper fattigdom og sier nei til urettferdighet, gir vi ikke bare andre mennesker bedre liv, men vi styrkes også i vår egen åndelighet, kjærlighet og moralske utvikling.

Sult er en krise som kan løses. FN har funnet en direkte sammenheng mellom usikker tilgang på mat og økning i mennesker som må reise fra hjemmene sine. 70 prosent av verdens fattige bor på landsbygda og er avhengige av jordbruk.  Disse trenger arbeid utenfor jordbruket, frø som tåler tørke, bedre vanningssystemer og mulighet til å selge varene sine. I følge verdensbanken er investering i landbruket mer enn dobbelt så effektivt for å bekjempe fattigdom enn noen annen metode. Dette er hjelp som virker.

Caritas Norge arbeider aktivt med matsikkerhet i en rekke land, både i Asia, Afrika og Latin-Amerika. I 2016 fikk 150 000 mennesker bedre liv på grunn av Caritas’ prosjekter innen matsikkerhet. I 2013 lånte Davies fra Zambia en liten sum penger til å kjøpe frø og fikk opplæring i bærekraftig jordbruk. I 2015 hadde han betalt tilbake lånet, men også tjent nok til å sende alle barna sine på skole! I Kongo har bønder som deltar i programmet mer enn doblet inntektene sine, og nesten alle har nok til å spise tre næringsrike måltider om dagen. Dette er bare noen eksempler på at arbeidet nytter!

Når vi i dag markerer Caritas-søndag går kollekten til Caritas’ arbeid for dem som sulter. Caritas håper det vises stor solidaritet med våre brødre og søster på alle kontinenter.

Vi takker for din støtte og håper også at du i fremtiden vil engasjere deg i menighetens og kirkens sosiale arbeid!

Takk for oppmerksomheten.

Appellen i pdf:  Stopp flukten fra sulten-2017